Tag : digitale-ambassadorer

Digitale ambassadører melder flytting

Hjelper du venner med å bære flyttekasser? Nå kan du lære dem å melde flytting også.

17.november kom årets siste elæringskurs i Digitale ambassadører, som handler om å melde flytting på skatteetaten.no.

17.november kom årets siste elæringskurs i Digitale ambassadører, som handler om å melde flytting på skatteetaten.no.

17.november kom årets siste elæringskurs i Digitale ambassadører, som handler om å melde flytting på skatteetaten.no. Målet er å gi kunnskap om hvordan man melder flytting på nett.

Et like viktig mål for kurset er å inspirere alle ansatte i Skatteetaten til å fortelle venner og bekjente hvordan de kan melde flytting på skatteetaten.no, og hvor enkelt det er å bruke etatens elektroniske tjenester.

Skattedirektørens vil ha digitale ambassadører
Skattedirektøren har i sitt styringsbrev for etaten både for 2015 og 2016 trukket fram Digitale ambassadører som et viktig elæringstiltak, «Målet er å gjøre etatens ansatte i stand til å videreformidle hvordan etatens digitale tjenester fungerer.» Bakgrunnen er blant annet at skattyter ønsker å kommunisere med etaten digitalt. Da må de ansatte være kjent med hvordan selvbetjeningsløsningene brukes.

Familien Tweed
I kurset møter du nok en gang familien Tweed gjennom deres små og store hendelser i livet. Denne gangen er Markus blitt student og skal flytte hjemmefra, mens hans far Rolf skal flytte fra samboeren som han har barn med. Ideen er at alle kan kjenne seg igjen i noe av det de lurer på.

Hva kan du om delingsøkonomi hvis naboen spør?

Har du hørt om Airbnb og Uber, men vet ikke helt hva det er? Og hvordan er det med skatten oppi dette? Skatteetatens e-læringskurs om delingsøkonomi for digitale ambassadører i etaten ble lansert i juni.

Det er et mål at Skatteetatens ansatte skal være ambassadører for etatens elektroniske tjenester også når de ikke er på jobb. E-læringskursene i Digitale ambassadører skal være med på å styrke dette arbeidet.

Kurs i delingsøkonomi for Skatteetatens ansatte.

Kurs i delingsøkonomi for Skatteetatens ansatte.

– Delingsøkonomien angår Skatteetaten, og derfor også Skatteetatens ansatte. Vi må være oppdaterte på den digitale utviklingen. Det henger sammen med å være digitale ambassadører. E-læringskurset skal gjøre oss som jobber i Skatteetaten i stand til å forstå hva delingsøkonomi er, og at vi skal kunne svare på enkle spørsmål når naboen lurer. På den måten viser vi at vi som etat henger med i svingene, sier Torgeir E. Torgersen, tjenesteeier for førstelinjetjenesten i Regionavdelingen.

Få hjelp til å svare på spørsmål fra naboen
Digitale ambassadører startet opp i 2015, og er et tiltak som skal gjøre Skatteetatens ansatte i stand til å svare på enkle spørsmål om våre digitale tjenester og om digital utvikling som angår Skatteetaten. Tidligere er det laget e-læringskurs om skattekort og selvangivelse, denne gangen er det delingsøkonomien som står for tur. Du finner kurset på denne nettsiden.