Tag : e-laering

Hva kan du om delingsøkonomi hvis naboen spør?

Har du hørt om Airbnb og Uber, men vet ikke helt hva det er? Og hvordan er det med skatten oppi dette? Skatteetatens e-læringskurs om delingsøkonomi for digitale ambassadører i etaten ble lansert i juni.

Det er et mål at Skatteetatens ansatte skal være ambassadører for etatens elektroniske tjenester også når de ikke er på jobb. E-læringskursene i Digitale ambassadører skal være med på å styrke dette arbeidet.

Kurs i delingsøkonomi for Skatteetatens ansatte.

Kurs i delingsøkonomi for Skatteetatens ansatte.

– Delingsøkonomien angår Skatteetaten, og derfor også Skatteetatens ansatte. Vi må være oppdaterte på den digitale utviklingen. Det henger sammen med å være digitale ambassadører. E-læringskurset skal gjøre oss som jobber i Skatteetaten i stand til å forstå hva delingsøkonomi er, og at vi skal kunne svare på enkle spørsmål når naboen lurer. På den måten viser vi at vi som etat henger med i svingene, sier Torgeir E. Torgersen, tjenesteeier for førstelinjetjenesten i Regionavdelingen.

Få hjelp til å svare på spørsmål fra naboen
Digitale ambassadører startet opp i 2015, og er et tiltak som skal gjøre Skatteetatens ansatte i stand til å svare på enkle spørsmål om våre digitale tjenester og om digital utvikling som angår Skatteetaten. Tidligere er det laget e-læringskurs om skattekort og selvangivelse, denne gangen er det delingsøkonomien som står for tur. Du finner kurset på denne nettsiden.