Tag : elektronisk-flyttemelding

Skal du flytte? Hjelp Skatteetaten med å prøve ny, digital flyttemelding!

Skatteetaten utvikler en ny digital flyttemeldingstjeneste som skal lanseres denne våren. Tjenesten vil erstatte dagens flyttemeldingstjeneste i Altinn.

– Nå moderniserer vi flyttemeldingen og lager en ny og mer automatisert behandling, forteller Viveca Liodden, leder av prosjektet Modernisering av Folkeregisteret. Målet er å levere en enklere og mer brukervennlig tjeneste til borgerne, og samtidig forenkle saksbehandlingen av flyttemeldinger internt i Skatteetaten.
For å sikre at den nye flyttemeldingen fungerer slik den skal, trenger prosjektet hjelp til å prøve ut tjenesten før den lanseres ut i markedet. Prøveperioden varer frem til 26. februar som også er datoen som vi har planlagt å lansere tjenesten for alle.

Slik gjør du det
Du logger deg inn via ID-porten med Bank-ID eller tilsvarende.
Klikk her for å melde flytting for deg og familien din i ny digital tjeneste.
Noen flyttemeldinger vil bli helautomatisk behandlet, og da vil du få bekreftelsen tilsendt i Altinn. Andre saker vil kunne gå til manuell behandling, og da er det saksbehandlere ved Folkeregisteret i Oslo som vil behandle saken din.

Trenger din hjelp
Ved å delta i denne piloten er du med på å påvirke hvordan denne løsningen vil bli. Vi kan også ta kontakt i etterkant for å høre om din opplevelse av den nye tjenesten. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger er du også velkommen til å kontakte prosjektet på følgende e-post: MF-sporsmal@skatteetaten.no.
På forhånd tusen takk!

Nye skatteetaten.no får flere til å levere flyttemelding elektronisk

Av Grete Kristiansen

En undersøkelse analyseteamet i Skatteetaten har gjort viser at etaten får 23 000 færre flyttemeldinger på papir i året på grunn av nye skatteetaten.no og et nytt og enklere elektronisk skjema for å melde flytting.

Analysetemaet har sett på endringer i bruken av elektronisk flyttemelding som følge av to større endringer av løsningen. Den første er et nytt skjema for elektroniske flyttemeldinger, den andre er ny struktur og nye folkeregistersider på skatteetaten.no. Det nye skjemaet ble tilgjengelig i juli 2012 og nye skatteetaten.no kom på lufta i november 2012. Har noen av disse endringene fått flere til å levere flyttemelding elektronisk?

For å finne ut det, har vi sammenliknet andelen som leverer flyttemelding elektronisk måned for måned med samme tidsperiode året før. Det gjorde vi for tre perioder – først for perioden før de to endringene inntraff, deretter for perioden etter at det ble innført nytt skjema og til sist for perioden etter at nye skatteetaten.no var på lufta.

Fig. 1. Endring i andel elektroniske flyttemeldinger fra 2012 til 2013, før og etter nytt skjema og etter at skatteetaten.no ble innført.

Fig. 1. Endring i andel elektroniske flyttemeldinger fra 2012 til 2013, før og etter nytt skjema og etter at skatteetaten.no ble innført.

Det første vi ser i figuren er at andelen som benytter seg av elektronisk flyttemelding øker med 2-3 prosent uten at det er gjort noen vesentlige endringer på siden. Vi tolker det som en underliggende trend – stadig flere benytter seg av elektroniske tjenester uavhengig av endringene vi gjør på skatteetaten.no.

Slet med utfylling av skjema
Det vi ser i den midterste figuren, er at økningen etter at nytt elektronisk flyttemeldingsskjema ble lansert også er på 2-3 prosent. Det vil si at endringen ikke er større enn den underliggende trenden med at stadig flere benytter seg av elektroniske tjenester. Før skjemaet ble lansert hadde Skatteetaten gjort analyser som pekte på at mange slet med å fullføre det elektroniske skjemaet, hvis de både greide å finne det og å logge seg inn (to andre flaskehalser i prosessen). Forbedringene i skjemaet var med andre ord nødvendige, selv om det ikke økte andelen som leverte elektronisk.

I den siste figuren ser vi at over åtte prosent flere leverte flyttemeldingen elektronisk de første fire månedene i 2013 sammenliknet med de første fire månedene i 2012. Hvis vi trekker fra den underliggende trenden på 2-3 prosent ser vi at over fem prosent flere leverte flyttemelding elektronisk som følge av nye folkeregistersider på skatteetaten.no. Det utgjør mer enn 23 000 færre flyttemeldinger på papir i året.

Nye Folkeregister-sider på skatteetaten.no kom i november 2012.

Nye Folkeregister-sider på skatteetaten.no kom i november 2012.

Prosjektet bak den nye strukturen på skatteetaten.no hadde som ambisjon å få flere til å finne, forstå og få til. Eksemplet med elektronisk flyttemelding viser at de lyktes svært godt!

Analytikerne var Øyvind Hedemark og Arne Kristian Aas.