Tag : folkeregister

Skal du endre navn?

Skatteetaten moderniserer Folkeregisteret, og nå jobber vi med å utvikle en ny tjeneste for navnendringer. Den nye tjenesten vil gjøre det raskere og enklere å endre navn, og i mange tilfeller helt uten manuell saksbehandling.

Nå trenger vi hjelp til å teste ut den nye tjenesten.

Dersom du – eller noen du kjenner – har lyst til å bytte, legge til eller fjerne et eller flere navn (fornavn, mellomnavn eller etternavn), så vil vi gjerne høre fra deg!
Vi ønsker primært å høre fra deg som ikke skal bytte navn i forbindelse med bryllup. Dette fordi navnendringen vil skje direkte, og vi har i denne piloten ikke mulighet til å knytte den til selve vigselen slik at navnendringen først blir gyldig frem i tid. Dersom du skal gifte deg og vil bytte navn med umiddelbar virkning, er du velkommen til å delta.

Meld din interesse ved å sende en mail til følgende e-postadresse: prosjekt.mf@skatteetaten.no med følgende informasjon:

  • Navnet ditt (i dag) og ønsket navnendring
  • Evt. navn på barn under 16 år og ønsket navnendring for dem
  • Kontaktinformasjon (e-post og telefon)

Da vil du bli kontaktet av prosjektet og få tilgang til den nye tjenesten.

Regler for navnendring
Før du melder deg på, kan det være greit å vite litt om regelverket.
Barn under 16 år må meldes av foreldre. Er man over 16 år, kan man i utgangspunket ikke endre navn mer en én gang hvert tiende år. Likevel finnes det unntak:

  • du kan ta etternavnet til en ektefelle eller en samboer som du har bodd sammen med i minst to år, eller som du har barn sammen med.
  • du kan ta et etternavn som du har hatt tidligere.
  • du kan ta etternavnet til steforeldre, fosterforeldre eller adoptivforeldre.
  • du kan endre fornavnet tilbake til det fornavnet du hadde før du endret det.
  • du kan ta, endre eller sløyfe fornavn eller etternavn dersom det foreligger særlige grunner.

Husk også at om du velger å endre navn, så må du også huske på å oppdatere legitimasjon. Særlig viktig er det å få nytt pass om du skal ut å reise.
Les mer om navnendring på skatteetaten.no/endrenavn.

Hva skal barnet hete?

Har du nettopp fått barn? Da kan du være med å prøve ut Skatteetatens splitter nye tjeneste for å melde inn navnet på barnet til Folkeregisteret.

– Denne uken vil ca 100 foreldre motta en henvendelse fra oss hvor vi spør om de vil teste ut denne nye tjenesten, forteller Viveca Liodden, leder for prosjekt Modernisering av Folkeregisteret. Men, alle som har fått barn og som ikke allerede har meldt inn navnet til Folkeregisteret, kan bli med å teste ut denne nye tjenesten.

– Vi tror og håper at den nye tjenesten vil oppleves som mer intuitiv og brukervennlig for foreldrene som skal melde inn navn på barna sine. I de fleste tilfellene vil foreldrene få bekreftet navnevalget umiddelbart etter innsendingen, ettersom automatiseringsgraden vil være mye høyere.

– Under denne piloten har vi likevel valgt å la alle meldingene gå til en manuell behandling for å kunne følge godt med, og sikre at alt fungerer slik det skal. Vi har et team med erfarne saksbehandlere i Hammerfest som vil følge opp alle sakene som meldes inn, og sikre at de blir korrekt behandlet, avslutter Liodden.

Slik blir du med

For å delta i piloten, må du logge deg inn via ID-porten med Bank-ID eller tilsvarende.
Klikk her for å melde inn navn til barnet i ny digital tjeneste
Under «Dine aktiviteter» midt på siden skal det ligge en melding om navnevalg med status «Under utfylling». Klikk på «Vis» og følg instruksjonene videre i tjenesten.
Merk at denne tjenesten kun er tilgjengelig for de som nettopp har fått barn og har behov for å melde inn navn til Folkeregisteret. Meldingen lages på bakgrunn av en fødselsmelding.

Flere nye borgertjenester

Folkeregisterprosjektet er inne i et spesielt aktivt halvår, med innføring av flere nye tjenester for innbyggerne. Tidligere denne måneden piloterte prosjektet en ny digital tjeneste for å melde flytting, som vi tester ut før den lanseres denne våren.

Gi oss din tilbakemelding

Ved å delta i denne piloten er du med på å påvirke hvordan denne løsningen vil bli. Vi kan også ta kontakt i etterkant for å høre om din opplevelse av den nye tjenesten. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger er du også velkommen til å kontakte prosjektet på følgende e-post: MF-sporsmal@skatteetaten.no.

På forhånd tusen takk!

Skal du flytte? Hjelp Skatteetaten med å prøve ny, digital flyttemelding!

Skatteetaten utvikler en ny digital flyttemeldingstjeneste som skal lanseres denne våren. Tjenesten vil erstatte dagens flyttemeldingstjeneste i Altinn.

– Nå moderniserer vi flyttemeldingen og lager en ny og mer automatisert behandling, forteller Viveca Liodden, leder av prosjektet Modernisering av Folkeregisteret. Målet er å levere en enklere og mer brukervennlig tjeneste til borgerne, og samtidig forenkle saksbehandlingen av flyttemeldinger internt i Skatteetaten.
For å sikre at den nye flyttemeldingen fungerer slik den skal, trenger prosjektet hjelp til å prøve ut tjenesten før den lanseres ut i markedet. Prøveperioden varer frem til 26. februar som også er datoen som vi har planlagt å lansere tjenesten for alle.

Slik gjør du det
Du logger deg inn via ID-porten med Bank-ID eller tilsvarende.
Klikk her for å melde flytting for deg og familien din i ny digital tjeneste.
Noen flyttemeldinger vil bli helautomatisk behandlet, og da vil du få bekreftelsen tilsendt i Altinn. Andre saker vil kunne gå til manuell behandling, og da er det saksbehandlere ved Folkeregisteret i Oslo som vil behandle saken din.

Trenger din hjelp
Ved å delta i denne piloten er du med på å påvirke hvordan denne løsningen vil bli. Vi kan også ta kontakt i etterkant for å høre om din opplevelse av den nye tjenesten. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger er du også velkommen til å kontakte prosjektet på følgende e-post: MF-sporsmal@skatteetaten.no.
På forhånd tusen takk!