Tag : forenkle

En effektivisering du vil elske!

Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og finansnæringen lovet i VG for ett år siden å samarbeide om at informasjonen skulle bli enklere for deg å få tak i når du trenger tjenester fra én av oss. Nå innfrir vi løftet.

Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og finansnæringen leverer mange tjenester til det norske folk som ofte er avhengig av informasjon fra de to andre. Nå fyrer vi av startskuddet for en effektivisering av Norge du kommer til å merke. I disse dager lanserer vi det første av tre besluttede prosjekter, nemlig «Samtykkebasert lånesøknad». Det høres kjedelig og byråkratisk ut og kan umulig gjelde meg, tenker du kanskje? Feil, du kommer til å elske «Samtykkebasert lånesøknad».

Samtykkebasert lånesøknad from Skatteetatens innovasjonsblogg on Vimeo.

Når du søker et lån, vil banken ha oppdatert økonomisk informasjon om deg. Derfor må du finne frem både siste års Skattemelding, som det nå heter, og de nyeste lønnsslippene. Det betyr en del arbeid, og arbeidsmengden øker om du har flere arbeidsgivere, er syk, delvis ufør eller får pensjon fra ulike kilder.
Dette er bortkastet arbeid. Denne informasjonen ligger nemlig i én datamaskin ett sted. Derfor «Samtykkebasert lånesøknad». Du vil nå kunne gi banken samtykke i lånesøknaden til at banken kan hente informasjonen den trenger. Finansnæringen, Skatteetaten og Brønnøysundregistrene har lært våre datamaskiner å snakke sammen. Brønnøysundregistrene, som er ansvarlig for Altinn, tilrettelegger for at en lånesøker skal kunne bestemme over sine data og gi banken tilgang til dataene på en kontrollert måte og bare én gang. Deretter henter banken bare den nødvendige informasjonen fra siste tilgjengelig Skattemelding hos Skatteetaten og de tre siste måneders lønnsslipper. Det skjer hos Etatenes Fellesforvaltning som styrer A-ordningen der alle arbeidsgivere, pensjonsutbetalere og NAV registrerer alle utbetalinger til deg.
Du vil spare tid, vi vil spare tid og samfunnet får en stor gevinst. Det er om lag 744 000 lånesøknader i Norge hvert eneste år. Det blir i sum mange søk, pålogginger, scanning og telefonsamtaler som nå blir unødvendig.
For å være sikre på at dette virker som det skal, vil bankene kobles på etter tur.

Det første av tre prosjekter
«Samtykkebasert lånesøknad» er det første av tre prosjekter vi nå lanserer. De to neste vil være «Konkursbehandling» og «Kontrollinformasjon». Det høres kjedelig og byråkratisk ut det også, men kommer til å gi store økonomiske gevinster for samfunnet, og raskere tilgang til riktigere informasjon for den som trenger det.
Konkursprosjektet skal forenkle jobben for bobestyrer etter en konkurs. Han eller hun må i dag ringe rundt til i prinsippet alle bankene for å finne ut hvor bedriften hadde verdier eller kontoforhold. Det blir noen timer eller uker med telefonmenyer, ventemusikk og «du er nå nummer seks i køen» av slikt. Ved i stedet å åpne datamaskinene i finansnæringen for søk fra bobestyrer, kan han eller hun raskt finne akkurat de bankene der konkursbedriften hadde kundeforhold og kun kontakte disse. Det som før tok mange uker, kan snart ta fem minutter.
Når Skatteetaten gjennomfører kontroller for å sjekke om virksomheter eller personer har betalt riktig skatt, trenger de blant annet informasjon om bankkontorer og pengetransaksjoner. I dag må de kontakte banker individuelt for å få oppdatert informasjon om skattyter har et kundeforhold og om det finnes relevant informasjon. Prosjektet Kontrollinformasjon skal lage en løsning hvor Skatteetaten henvender seg til alle banker digitalt og automatisk får all relevant og oppdatert informasjon som alle banker har om skattyteren.Dette prosjektet har et stort potensial for gjenbruk av andre offentlige etater med samme lovhjemmel for kontroll, for eksempel NAV og Politiet.

Gjensidig tillit
Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og Finansnæringen ved Finans Norge har utviklet et samarbeid som bygger på gjensidig tillit. Alle prosjektene vi er i gang med eller har på blokken, er lønnsomme selv om ikke alle tre tjener på hvert enkelt og vi bytter på å ta investeringskostnadene.
Samarbeidet er vårt svar på regjeringens utfordring om å øke farten i digitaliseringen og effektiviteten i samfunnet. Vi har funnet en samarbeidsform og knekket en kode vi tror mange andre institusjoner i samfunnet kan kopiere. Innenfor det offentlige og i det private investeres det i digitalisering og mer effektivitet. Men vi, det vil si datamaskinene, er ikke like flinke til å snakke sammen på tvers av sektorene. Der ligger det et stort potensial for Norge som nasjon. Hvis det er spiker på den ene siden, må vi sørge for at det er en hammer på den andre. Da sparer vi tid og penger som kan brukes på viktigere ting enn å vente i telefonen eller scanne papirer.

Enklere rapportering for næringsdrivende – test nå om du kan bruke den

Er du en  av dem som river deg i håret når du skal levere selvangivelsen for næringsdrivende? Lanseringen av Næringsrapport skatt, en ny og forenklet leveringsform for næringsdrivende som skal rapportere til Skatteetaten, er rett rundt hjørnet. Skatteetaten og alle som har jobbet i prosjektet er selvfølgelig spente på mottakelsen.

Drive bedrift og betale skatt
De fleste som driver egen bedrift gjør det fordi de ønsker å skape noe selv, og er brennende opptatt av akkurat sin virksomhet. Rapportering til Skatteetaten er en plikt alle næringsdrivende har. Vi vet at mange har strevd med å finne frem i jungelen av skjemaer. Mange synes skatt er vanskelig. I 2015 har vi jobbet mye med å lage en enklere løsning som gir en forenkling for næringslivet.

Litt enklere i år, enda enklere til neste år
Selv om selve løsningen er forenklet, er regelverket som ligger i bunn det samme. Derfor er det begrenset hvor mye vi klarer å forenkle. Men vi kan love at hvis du tar i bruk løsningen i år, vil du få en enklere jobb til neste år, fordi de inngående verdiene vil være forhåndsutfylt. Du slipper altså å fylle inn den samme informasjonen i flere ulike skjemaer år etter år.

Vi anbefaler at du bruker denne løsningen hvis den passer for din bedrift. Sjekk om du kan bruke Næringsrapport skatt ved hjelp av vår test deg selv-løsning.

Små marginer
I mange små bedrifter er marginene små og mange velger å rapportere til Skatteetaten selv. I de enkleste regnskapssystemene finnes det ikke en knapp som gjør at det er mulig å overføre informasjonen direkte til Skatteetaten. Det er dette Næringsrapport skatt skal hjelpe med.

Tilbakemeldinger og forbedringsforslag
Vi håper og tror at Næringsrapport skatt vil være til nytt og hjelp for alle som tidligere har strevd med rapporteringen. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger, og mange forbedringforslag fra våre pilotbrukere og deltakere på brukertestene underveis i prosjektet. Er det noe du lurer på eller en tilbakemelding du vil gi oss? Skriv gjerne en kommentar under saken eller send en e-post til prosjektet.

Digitaliseringens muligheter for skatt og avgift

Digitaliseringen gjør at Skatteetaten kan koble seg tettere på næringslivets informasjonsstrømmer og behandle mer informasjon i sanntid. Det vil redusere både rapporteringsbyrden og den svarte omsetningen. Skatteetaten arbeider med tiltak og setter pris på forslag og innspill.

Dette er et svar til advokat Kristoffer Aasebøs innlegg i Dagens næringsliv 23. juni 2015.

Advokat Kristoffer Aasebø fremmer et konkret og interessant forslag til en ny ordning for rapportering og betaling av merverdiavgift. Selv om pliktig e-faktura og automatisk trekk av moms ikke er tiltak vi ser for oss med det første, er det gode eksempler på hvordan digitaliseringen kan gi nye muligheter til både å forenkle og forbedre skatte- og avgiftprosessene.

Skatteetaten arbeider, sammen med næringslivets interesseorganisasjoner, med å finne nye og mer effektive digitale løsninger, og samtidig redusere næringslivets kostnader til skatte- og avgiftsrapportering. Vi ønsker å koble oss tettere på eksisterende informasjon i bedriftene og dermed bli i stand til å behandle mer informasjon i sanntid. Den nye, månedlig ansattrapporteringen a-ordningen er et eksempel på dette.

DN 24jun15_mvainnlegg1

Faksimile fra Dagens næringsliv

Informasjonsdeling mellom bedrifter
Næringslivet kan også bidra i kampen mot useriøse aktører gjennom å dele mer informasjon mellom de seriøse aktørene. Dersom virksomheter som betaler sin skatt og avgift bare ønsker å samarbeide med andre seriøse aktører, og deler informasjon som viser at de ikke har noe uoppgjort med Skatteetaten, vil det være et viktig bidrag. Skatteetaten har et verktøy til slik informasjonsdeling: Registerinfo, som gir virksomheter tilgang til opplysninger om aktuelle kontraktspartneres skatteforhold. Opplysningene er taushetsbelagte og kan bare gis dersom oppdragstakeren har gitt oppdragsgiveren fullmakt til å innhente opplysningene. Skatteetaten arbeider med å forbedre og automatisere Registerinfo.

Skatteetaten jobber med å finne flere og bedre tiltak som kan tilrettelegge for egenkontroll mellom næringsdrivende.

Standardisert regnskapsdata
Et annet konkret tiltak er OECD-standarden SAF-T (Standard Audit File Tax). Skatteetaten, NARF og Revisorforeningen har utgjort en arbeidsgruppe som har anbefalt å innføre standarden i Norge. Den standardiserer regnskapsdata slik at dataene kan deles og sammenlignes mer effektivt. Det vil lette informasjonsdelingen innad i næringslivet slik at for eksempel byggherrer kan ha bedre kontroll med underleverandører; det vil gi Skatteetaten mer oversiktlig informasjon; og det vil forbedre kontrollen med multinasjonale selskaper og lette informasjonsutveksling mellom skatteadministrasjoner.

Skatteetaten setter pris på innovative forslag til forbedringer og oppfordrer andre med erfaring fra skatte- og avgiftsproblematikk til å tenke nytt og delta i debatten.