Tag : interaksjonsdesign

Sommerjobb hos Skatteetaten for deg som studerer programmering, interaksjonsdesign eller er interessert i web-analyse

Vi søker en gruppe dyktige studenter til sommerjobb i Skatteetaten. Du vil få mulighet til å bli kjent med Skatteetaten som organisasjon, og vil få innblikk i oppgaver og utfordringer en stor offentlig aktør står ovenfor. Du vil jobbe med et prosjekt gjennom sommeren, og vil få mulighet til å bygge kompetanse og knytte langsiktige kontakter.

Fjorårets sommerstudenter: Karoline Motland, Camilla Lucia Ramse, Robin Amir Rondestvedt Moudnib, Hanna Løyland og Even Dalen

For deg som interessert i tall og vil jobbe med web analyse trenger vi hjelp med:

Prosjekt 1: Analyse av skatteetaten.no – hva fungerer/ikke fungerer?
Vi søker en student som vil jobbe med oppgaver knyttet til skatteetaten.no. Du skal finne ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer for brukerne av skatteetaten.no. Dette skal du gjøre ved å ta utgangspunkt i tallgrunnlag for eksisterende site og ny site. Utgangspunktet er at skatteetaten.no kommer i ny versjon våren 2018, og målet er å få vite om noe har endret seg. I tillegg vil du se på hvordan brukertilfredshet kan måles og settes opp. Oppgaven du utfører kommer til å gi input til de andre sommerstudentprosjektene.

Les mer og søk på webcruiter.

For deg som studerer interaksjonsdesign trenger vi hjelp med:

Prosjekt 2: Prototype brukergrensesnitt og bedre brukskvaliteten for håndbøker og www.skatteetaten.no/finansveileder
Vi søker en student som vil jobbe med oppgaver knyttet til brukergrensesnitt og bedre brukskvalitet. Du kommer til å tegne ut/utforme og teste ut brukergrensesnitt for Skatteetatens håndbøker og www.skatteetaten.no/finansveileder. Oppgaven henger sammen med de andre sommerprosjektene vi har og vil bruke analyse som er utarbeidet av webanalytiker.

Les med og søk på webcruiter.

For deg som studerer programmering/IT har vi følgende prosjekter vi trenger hjelp med:

Prosjekt 3: Skatteetatens håndbøker
Vi søker etter en utvikler som med hjelp fra en interaksjonsdesigner, skal finne ut hvordan produksjon, distribusjon og presentasjon av Skatteetatens håndbøker bør gjøres. Skatteetaten har i dag fire håndbøker som fra forfatteres side produseres, distribueres og presenteres på til dels forskjellige måter.

Les mer og søk på webcruiter.

Prosjekt 4: www.skatteetaten.no/finansveileder – kunstig intelligens
Vi søker etter to utviklere med interesse for kunstig intelligens som skal jobbe med finansveilederen til Skatteetaten. Du må være interessert i utvikling, helst både back end og front end, og kunne transformere større mengder data til andre formater.

Les mer og søk på webcruiter.

Prosjekt 5: «Mønstergjenkjenning av transaksjoner av kryptovaluta – der Artificial Intelligence møter Blockchain»
Skatteetaten er i front med utviklingen av fremtidens tekniske løsninger innen det offentlige.
Mønstergjenkjenning av transaksjoner av kryptovaluta i en blokkjede er en spennende oppgave som Skatteetaten ønsker å jobbe med i form av et sommerprosjekt. Vi søker etter to sommerstudenter som sammen med interne ressurser vil jobbe med prosjektet.

Du vil bidra til å utvikle algoritmer som kan gjenkjenne mønstre av transaksjoner av kryptovaluta som forekommer i en blokkjede. Både tradisjonelle algoritmer og maskinlæring (og dyp læring) vil være aktuelle.

Les mer og søk på webcruiter.

Sommerjobb hos Skatteetaten for deg som studerer programmering, klarspråk eller universell utforming

Vi søker en gruppe dyktige studenter til sommerjobb i Skatteetaten. Du vil få mulighet til å bli kjent med Skatteetaten som organisasjon, og vil få innblikk i oppgaver og utfordringer en stor offentlig aktør står ovenfor. Du vil jobbe med et prosjekt gjennom sommeren, og vil få mulighet til å bygge kompetanse, og til å knytte langsiktige kontakter. Vi søker etter deg som kan komme med friske innspill, ideer, og som kan «tenke litt utenfor boksen». Du vil få god veiledning og oppfølging gjennom hele perioden.

Fjorårets studenter. Fra venstre: Jenny Narvhus, Mona Isabelle Yari, Håkon Løvdal, Kristine Hansen og  Hilde Merete Slette.

Fjorårets studenter. Fra venstre: Jenny Narvhus, Mona Isabelle Yari, Håkon Løvdal, Kristine Hansen og Hilde Merete Slette.

For deg som studerer programmering har vi følgende prosjekter vi trenger hjelp med:

Prosjekt 1: Måloppnåelse og brukernes tilbakemeldinger
Vi søker etter en utvikler som, i samarbeid med en interaksjonsdesigner, vil jobbe med hvordan vi kan få tak i og benytte resultater fra måloppnåelse (KPIer) samt tilbakemeldinger fra brukerne av skatteetaten.no og vårt intranett. Dere vil i samarbeid samle inn data og undersøke hvordan dette kan sammenfattes, vises og distribueres. Du må ha kjennskap til integrasjoner og backend-teknologi, og en stor interesse for faget. Kjennskap til .NET og epi-server er en fordel.

Prosjekt 2: Intranett og skatteetaten.no
Vi søker en utvikler med interesse for statistikk og «big data». Du vil gå gjennom det vi har av datakilder (statistikk, intranett, logger etc.), og undersøke hvordan disse kan visualiseres og ses i sammenheng med innholdet for å optimalisere virkemiddelbruken. Du må ha kjennskap til backend-teknologier og gjerne webteknologi. Det finnes stort rom til å forme oppgaven i samråd med etatens fagressurser. Interesse for bildeteknologi kan være en fordel.

Prosjekt 3: Programmere Proof of Concept
Vi søker en person som vil utvikle et konsept på hvordan vi kan vise prosesser. Du vil jobbe med prosesser som er tegnet opp av tidligere sommerstudenter, og din oppgave blir å undersøke hvorvidt og hvordan disse kan vises på vårt intranett. Du må ha ferdigheter innen frontend-utvikling og ha kjennskap til klientsideteknologier som HTML og CSS. Du bør ha en sterk interesse for fagområdet og være oppdatert på det som skjer innen webteknologi.

Les mer og søk på webcruiter.

 

For deg som studerer universell utforming trenger vi hjelp med:

Prosjekt 1: Universell utforming
I forbindelse med at Skatteetaten har overtatt oppgaver fra Tolletaten søker vi en person som vil jobbe med universell utforming og gjennomgang av vårt intranett og innholdet fra Toll på skatteetaten.no. Du vil gå gjennom nettstedene med hensyn til universell utforming og vurdere tiltak som bør gjøres, både for å møte brukerens behov og WCAG 2.0. Du bør ha kjennskap til universell utforming og kravene det innebærer.

Prosjekt 2: Visualisering av måloppnåelse og brukernes tilbakemeldinger
Vi søker en interaksjonsdesigner som, i samarbeid med en utvikler, vil jobbe med hvordan vi kan visualisere resultater fra måloppnåelse (KPIer) samt tilbakemeldinger fra brukerne av skatteetaten.no og vårt intranett. Dere vil samle inn data og undersøke hvordan dette kan sammenfattes, vises og distribueres. Du må ha interesse for interaksjonsdesign og brukskvalitet.

Les mer og søk på webcruiter.

 

For deg som er engasjert og vil jobbe med klarspråk har vi følgende oppgave:

Klarspråk – kan det måles?
Vi søker to personer som skal teste metoder for å undersøke om våre tekster er klart formulerte og forståelige. Dere vil i løpet av sommeren bruke objektive tekstvurderingsverktøy og tester (LIKS, CLOZE) samt gjennomføre personlige intervjuer. Dere lager til slutt en video som sammenfatter de personlige intervjuene, og oppsummerer samtlige resultater i en sluttrapport. Dere har interesse for det norske språket og har bakgrunn fra pedagogikk, språkvitenskap/lingvistikk, psykologi, sosiologi, antropologi eller interaksjonsdesign. Interesse for film / videoproduksjon er et stort pluss.

Les mer og søk på webcruiter.