Tag : kampanje

I morgen kommer selvangivelsen

For første gang får de fleste lønnstakere og pensjonister selvangivelsen sin kun elektronisk. For de fleste av oss er det dermed slutt for selvangivelsen på papir.

Årets selvangivelse er historisk når 3,4 millioner nordmenn i morgen får selvangivelsen kun på nett. Skatteetaten er den første etaten som har tatt i bruk elektronisk kommunikasjon som hovedregel.

 Dette er en milepæl i selvangivelsens historie. Digitaliseringen har ført til at det aldri har vært enklere å motta og sjekke selvangivelsen. Vi ønsker i løpet av få år å gjøre selvangivelsen enda enklere ved å være i forkant og ha en mer løpende kontakt med brukerne, slik at skatteopplysningene hele tiden er oppdaterte. Det betyr at du får enda bedre kontroll på økonomien, og at du unngår eventuelle ubehagelige overraskelser, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Hjelper brukerne med å finne, forstå og få til det de har behov for.

Hjelper brukerne med å finne, forstå og få til det de har behov for.

Ikke betal for mye skatt
Skatteetaten mottar mer enn 50 millioner opplysninger (grunnlagsdata) fra blant annet arbeidsgivere, banker og barnehager for å kunne forhåndsutfylle selvangivelsen. I år er også for første gang skattepliktig salg av eiendom forhåndsutfylt for om lag 22 000 nordmenn.
Selv om selvangivelsen blir stadig enklere, er det like viktig som før å sjekke at de
forhåndsutfylte opplysningene stemmer. Skatteetaten har utviklet en rekke digitale verktøy og kalkulatorer som ligger på skatteetaten.no, og som hjelper folk å finne de fradragene de har rett på. Nytt i år er en veiviser som hjelper deg å sjekke selve selvangivelsen.

 Digitaliseringen gjør også veiledningsarbeidet enklere. Verktøyene på Skatteetatens hjemmesider skal hjelpe brukerne med å finne, forstå og få til det de har behov for, slik at man ikke betaler for mye skatt, sier Holte.

Frist for å levere er 30. april
For 3,4 millioner elektroniske brukere vil selvangivelsen være tilgjengelig natt til torsdag via skatteetaten.no. Disse vil bli varslet på epost eller sms om at selvangivelsen er tilgjengelig. Fra 23. mars vil selvangivelsen også være tilgjengelig elektronisk for de 1,2 millioner personene som ikke tidligere har kommunisert elektronisk med myndighetene, og som ikke har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon. 64 000 personer har bedt om å få selvangivelsen kun på papir.
Frist for å levere selvangivelsen er 30. april.

For mer informasjon, kontakt Skatteetatens pressetelefon: 945 01 000

Nye filmer: Finn Fradrag finner frem på interspace

Husker du Finn – han som ville levere selvangivelsen via «interspace»? I år har vi laget to filmer, for å vise Finn og andre som har endringer i selvangivelsen hvordan man kan endre og legge til poster elektronisk. 

Finn og Signe Fradrag

Finn og Signe Fradrag

I tillegg til de to instruksjonsfilmene, har vi laget en informasjonsfilm til utenlandske arbeidstakere. Filmen gir en innføring i selvangivelsen med hovedbudskap «Ikke betal for mye skatt – sjekk selvangivelsen din».

Se filmene nederst i saken.

E-brukerne først ut
Onsdag 19. mars er selvangivelsen og foreløpig skatteberegning klar til de som registrerte seg som e-brukere innen 3. mars. Resten får tilgang til selvangivelsen 1. april. Det å gi e-brukere tidligere selvangivelse, er et insentiv for å få flere til å kvitte seg med papiret og sjekke og levere selvangivelsen elektronisk. Blant de som ikke brukte leveringsfritaket i fjor, valgte 28 prosent å levere selvangivelsen på papir. Vårt mål er at flere av disse i år skal endre og levere elektronisk.

På skatteetaten.no har vi fått tilbakemeldinger fra brukerne våre om at de trenger bedre veiledning om hvordan de endrer selvangivelsen elektronisk. Derfor har vi laget to filmer om hvordan du endrer selvangivelsen – en om hvordan man legger til en post, og en annen om hvordan man endrer en post.

Som eksempler i filmene ha vi brukt poster som mange har spørsmål om:

  1. hvordan man krever fradrag for reiser mellom hjem og jobb
  2. hvordan man fordeler gjeldsrentene mellom seg selv og partneren

Alle tre filmene er produsert av Try/Apt.
Les alt om selvangivelsen på skatteetaten.no/selvangivelse.

Selvangivelsens mor

Du kjenner sikkert ikke Unni Vikane, men hun er mor til en 101-åring du garantert har et forhold til. Vikane har nemlig gitt oss selvangivelsen i 30 år.

– Ettersom jeg har jobbet med selvangivelsen omtrent hele livet, er jeg nok mer enn gjennomsnittet interessert i den. Vi er mange som jobber med selvangivelsen, men jeg liker å være involvert i det som skjer. Alt henger sammen, og hvis noe blir galt i ett ledd, kan det påvirke det neste, sier hun.

Unni Elisabeth Vikane_4

Unni Vikane

 

Endringer
Selvangivelsen er i 2014 101 år. De siste tiårene har den utviklet seg enormt. Vikane forteller at forberedelsesfasen er forskjellig fra år til år:

– Det er alltid noe i regelverket som endres. Da samarbeider jeg tett med en ansvarlig i rettsavdelingen, slik at alle endringene kommer inn i  de ulike systemene. Selv om det er Skatteetatens IT- og servicepartner som nå tar seg av selve testingen, må jeg beskrive, prioritere og bestille endringer og koordinere mellom systemer og avdelinger. Rett og slett ha oversikten og sørge for at alle andre som jobber med selvangivelsen har informasjonen de trenger, sier hun.

Året rundt
Vikane har flere ganger fått spørsmål om hva hun jobber med etter april, da selvangivelsen er innlevert. Får hun da noen nye oppgaver i Skatteetaten? For selvangivelsesarbeidet er vel stort sett i mars? Nei, arbeidet med selvangivelsen pågår hele året – i tre ulike faser: planlegging, forberedelse og produksjon. Førstnevnte starter oktober, men næringsdrivende har innleveringsfrist i slutten av mai, så sommermånedene er også travle.

– I mai begynner vi å se på hvordan årets periode var. Vi ser blant annet på hva som ikke gikk etter planen og kartlegger hvorfor det ikke gjorde det, sier hun.

Teamet til Vikane består av medarbeidere fra Skattedirektoratet og Skatteetatens IT- og servicepartner. Samtidig er det tett samarbeid med regionene i Skatteetaten, og også eksterne aktører.

– Ingen selvangivelser er like
Ingen selvangivelser er like, ifølge Vikane.

– Det er så mange forskjellige skattytere. Noen tilhører Sentralskattekontoret for utenlandssaker, noen er bosatt i utlandet, men har fast eiendom i Norge. Det finnes mange diplomater, kildeskattpensjonister og det er egne skatteregler for de som er bosatt på Svalbard. Arbeidet er så omfattende at jeg et år glemte å levere min egen selvangivelse. Heldigvis var det etter at vi innførte ordningen med leveringsfritak. Jeg får sette på alarm på mobilen i år.

Kreative fradrag
Flere ganger har Vikane fått kreative spørsmål om hva man kan få fradrag for. Skattelette for kona er blant gjengangerne. Pussig nok har det alltid vært mannen som ønsket fradrag for sin bedre halvdel, ikke omvendt.

– Man velger jo sin ektefelle, så hvis den utvalgte skulle vise seg å være av den gretne arten, kan man jo skylde seg selv, spøker hun.

Vikane forteller at hun kan savne tiden da folk måtte møte opp på ligningskontoret, men hun er likevel ikke i tvil om at elektronisk innlevering og forhåndsutfylt selvangivelse er riktig utvikling.

– Jeg husker en dame som kom med en hel kommodeskuff full av papirer og ba meg plukke ut det som hadde med skatt å gjøre. Det var jo en enkel måte å gjøre det på. Jeg husker også han som ville ha fradrag fordi det var så kjedelig i den kommunen han hadde flyttet til. En annen dame krevde fradrag fordi hun mente hun tilhørte en høyere klasse enn hva adressen hennes kunne insinuere, mimrer hun.

Ifølge Vikane var det for mange en svært høytidelig dag da man tidligere møtte opp på ligningskontoret for å levere selvangivelsen.

– Flere hadde pyntet seg og satt av hele dagen. De hadde gjerne med seg matpakke og du kunne se de gledet seg. Andre kom rett fra fjøset, og var nok ikke de mest populære i køen. Likevel var det fint å se hele befolkningen representert, sier hun.

Selvangivelsen er tilgjengelig 19. mars for e-brukere og 1. april for andre. Les mer om selvangivelsen på skatteetaten.no.

Av Live Sandven Slettebø

Bruker mobil og spill mot svart arbeid

Spleiselaget tar i bruk mobil, spill og interaktivitet mot svart arbeid.


Power-pointen er historie når Skatteetatens veiledere skal lære elevene om skatt og konsekvensene av svart arbeid. Det nye undervisningsopplegget er både webbasert og interaktivt, og gir veilederne mulighet til å bruke animasjoner, filmer og second screen-teknologi som i mye større grad involverer elevene direkte i undervisningen.

Undervisningsopplegget Spleiselaget har brukt frem til nå har bestått av power-point og en nettside. Et besøk fra en veileder vil fortsatt handle om sammenhengen mellom verdiskaping, inntekter og velferdsgoder, men vil oppleves på en helt ny måte.

Alle kan delta
Diskusjon og dialog har vært grunnpilarene i Spleiselaget. Gjennom second screen-teknologien får alle elevene i klassen mulighet til å si sin mening – også de som kanskje ikke har for vane å rekke opp hånda. Ved å bruke mobiltelefon eller PC får elevene svare på alt fra konkrete spørsmål til mer komplekse verdivalg. Statistikk basert på besvarelsene vises direkte på storskjerm og bidrar til dialog og diskusjon i klasserommet.

Fra og med 1. februar får alle videregående skoler som booker besøk av Spleiselaget oppleve det nye undervisningsopplegget.

Er du lærer og vil du ha undervisningsopplegget til din skole?
Bestill besøk her.