Tag : mag

Ny innrapportering: Bli med på testinnsending av data til selvangivelsen

For inntektsåret 2015 er rapporteringen på verdipapir og en mengde nye grunnlagsdataordninger modernisert. Du kan nå være med på testinnsendinger.

I januar hvert år sender bedrifter og virksomheter inn opplysninger til Skatteetaten. Opplysninger vi trenger for å produsere blant annet selvangivelsen. All innsending foregår via Altinn på nye, elektroniske formater og nå i høst tilbyr vi test av den nye løsningen. Testtilbudet varer frem til nyttår. Skatteetaten anbefaler alle berørte bedrifter å delta på test, særlig du som ikke har innrapportert denne typen opplysninger digitalt før.

Test
Vi anbefaler spesielt de som skal innrapportere på de nye ordningene om å delta i våre testinnsendinger. Det samme gjelder de som har hatt problemer med innsendinger tidligere.

Melde deg på eller spørsmål?
Du kan teste ut formatene og løsningen frem til årsskiftet. Ønsker du å melde deg på, eller har spørsmål, send e-post til: grunnlagsdata@skatteetaten.no
Du kan også ringe oss på telefon 800 80 000 (tastevalg 4-3-2).

Innrapportering for 2015
Altinn åpner for innrapportering 4. januar 2016. Oversikt over innrapporteringsfrister, formater og test, finner du på skatteetaten.no

Les mer om grunnlagsdata på skatteetaten.no

Les mer om grunnlagsdata på skatteetaten.no

Gradvis omlegging
Skatteetaten har siden 2011 gradvis modernisert systemet for innrapportering av liknings- og kontrollopplysninger. Opplysningspliktige bedrifter skal nå innrapportere digitalt, effektivt og sikkert via Altinn på nye xml-formater, og har ikke lenger anledning til å sende inn på papir, cd og minnepinne. Den nye elektroniske løsningen er blitt godt mottatt av brukerne. Bedriftene setter stor pris på at innsendingsprosessen nå skjer så raskt, og at det har blitt enklere å sjekke leveransene og eventuelt korrigere feil.

Her er en oversikt over de grunnlagsdata- og finansordningene som har blitt modernisert og skal innrapporteres elektronisk på nyåret:
FATCA
• Obligasjonsfond
• Aksje- og kombinasjonsfond
• Skadeforsikring
• Livsforsikring
• Individuelle pensjonsordninger – innbetalinger (utbetalinger skal rapporteres i altinn.no/a-ordningen/)
• Skattefrie utbetalinger fra offentlig virksomhet (er tidligere lønns- og trekksoppgave kode 926, og har skiftet navn til Skattefrie Utbetalinger)
• Betalinger til selvstendig næringsdrivende (tidligere lønns- og trekksoppgave kode 401, og har skiftet navn til Betalinger til selvstendig næringsdrivende.)
• Boligsparing for Ungdom
• Aksjonærregisteret

Prosjekt Modernisering av grunnlagsdata – MAG-prosjektet
Innrapportering av opplysninger  til selvangivelsen og kontrollformål – såkalte likningsopplysninger  eller grunnlagsdata – har de siste årene blitt betydelig modernisert. I perioden 2011- 2016 har prosjektet Modernsiering av Grunnlagsdata på vegne av Skatteetaten fornyet og effektivisert løsningen. Mens bedriftene for kun få år siden sendte inn sine opplysninger inn på papir, cd og minnepinne – overføres nå alt digitalt, trygt og raskt via Altinn til Skatteetaten.

Forenklet rapportering for boligselskaper og boligsameier

I januar 2015 blir det enklere for 16 000 boligselskap og boligsameier. Da skal all innrapportering av likningsoppgaver for inntektsåret 2014 skje elektronisk via Altinn. Papir og maskinlesbart medium som DVD, CD og diskett er ikke lenger mulig.

Rapportering
Altinn åpner for innrapportering av likningsoppgaver for boligselskap og boligsameier fra 2. januar 2015. Rapporteringsfristen er som tidligere 31. januar 2015.

Har du oppdaterte opplysninger?
For å sende inn korrekte opplysninger innen fristen, er det viktig å ha god dialog med boligsameiet eller boligselskapet du innrapporterer for. Opplysninger om eierandeler og relevante beløp må bli gitt til regnskapsfører i god tid.

Boligselskapfigur

Korriger opplysninger med erstatningsoppgaver
Fra og med inntektsåret 2014 vil det kun være mulig å sende inn erstatningsoppgaver som erstatter tidligere innsendt likningsoppgave i sin helhet. Korrigeringsoppgaver utgår.

Husk riktig rolle
Kontakt Altinn brukerstøtte på telefon 75 00 60 00, eller på support@altinn.no, dersom du har problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

Har systemleverandøren oppdatert sitt IT-system?
Moderniseringen innebærer nye filformater og ny integrasjon med Altinn, og det er viktig at ditt sluttbruker- eller datasystem er tilpasset disse endringene.

Du kan teste formatene i høst
Fra og med 20. oktober 2014 utfører Skatteetaten testing av den nye løsningen. Vi oppfordrer alle som skal innrapportere på XML-fil i 2015 til å sende inn testfiler fra og med 20. oktober 2014. Testperioden varer ut 2014. Følg med på vår testside på skatteetaten.no.

Trenger du mer informasjon?
Les mer om endringene og de nye formatene på skatteetaten.no under Modernisering av grunnlagsdata. Ta gjerne kontakt med MAG-prosjektet (Modernisering av grunnlagsdata) på telefon 800 80 000 (tastevalg 5-3-2) eller e-post grunnlagsdata@skatteetaten.no.