Tag : oecd

Internasjonal beskatning: – Tettere internasjonalt samarbeid blir avgjørende for å lykkes

Denne uken var verdens skattedirektører samlet til toppmøte i Oslo. Forum on Tax Administration (FTA) er et nettverk av de øverste ledere fra skatteadministrasjoner i 50 land, inkludert alle OECD-land og alle land som er med i G20. Vi skal identifisere, diskutere og påvirke relevante trender og utvikle nye idéer som forsterker skatteadministrasjoner i hele verden. Å sikre effektiv og rettferdig beskatning er hovedoppgaven til FTA, som har flere arbeidsgrupper og jevnlig utgir nye rapporter, med analyser og anbefalinger. For Norge og Skatteetaten blir toppmøtet en unik anledning til å diskutere aktuelle problemstillinger og dele informasjon og erfaring.

FTA_Logo_Pos

Kronikk av skattedirektør Hans Christian Holte

Fra neste uke av overtar jeg ledervervet for OECDs nettverk av skattedirektører. Det blir utfordrende å lede arbeidet med å finne konsensus om samarbeidsområder og implementering av skattepolitikken med mange og ulike land representert. I nettverket deler vi skattedirektører erfaring og kunnskap om alt som utvikler seg på skatteområdet. I tillegg samarbeider vi stadig mer om å løse utfordringer som krever felles innsats over landegrenser. Hensikten er å utvikle gode tjenester og sikre bedre etterlevelse av skatteregler.

Hva innebærer det så for Norge og Skatteetaten å få en sentral posisjon i OECDs skattenettverk? Hvorfor er dette viktig å prioritere? Internasjonalt er Norge kjent for å ha en moderne skatteforvaltning med høy tillit blant skattytere og åpenhet om skatt. Vi har og markert oss og vært i front på digitalisering. Dette er det interesse for internasjonalt. Jeg mener vi må dele av vår kompetanse og erfaring og samtidig erkjenne at vi er avhengig av tettere samarbeid internasjonalt for å lykkes i Norge. Det gjelder på områder som informasjonsutveksling, beskatning av multinasjonale selskaper, bekjempelse av skatteunndragelse, overskuddsflytting og uthuling av skattefundamentet. Rollen i OECDs skattenettverk er verdifull for Norge og Skatteetaten. Vi får mer igjen for samarbeidet, enn hva vi investerer i arbeidet.

Hva blir så viktige hovedprioriteringer for meg i denne nye lederrollen? Jeg har tre prioriterte hovedområder, som jeg vil arbeide spesielt med inn i OECDs skattenettverk. Det gjelder arbeid knyttet til forutsigbar beskatning (tax certainty), digitalisering og informasjonsutveksling.

Vi erfarer at internasjonale selskaper, industri, rådgivere, investorer, akademia og personer som forflytter seg mellom ulike land, ønsker seg forutsigbare skatteregler. Ett av mine prioriterte hovedområder er derfor å arbeide for forutsigbar beskatning, noe som er spesielt viktig for næringslivet. Som skattemyndighet skal vi gjøre politikk til virkelighet og det er ønskelig for alle parter at både reglene og skattebehandlingen skal være forutsigelig.

I disse dager starter vi automatisk utveksling av informasjon med andre land. Femti land har forpliktet seg innen 30. september til å sende Skatteetaten finansopplysninger om personer som er skattepliktige til Norge. Etter hvert vil over 100 land omfattes av den nye Common Reporting Standard (CRS) ordningen. Denne informasjonsutvekslingen er viktig i arbeidet knyttet til riktig beskatning av utenlandske verdier. Politikerne har forpliktet seg til dette arbeidet og det er opp til skattemyndighetene å prioritere gjennomføringen både av OECDs Common Reporting Standard (CRS) og også land for land rapportering. Vi er i implementeringsfasen og neste steg med analyse av verdifulle opplysninger og kunnskap vil ta oss enda nærmere målet. Det er at vi på tvers av landegrenser skal kunne dra nytte av informasjonsutvekslingen for å fastsette riktig skatt.

Digitalisering vil også være en prioritert oppgave for meg. Digitalisering byr på nye risikoer men også en ny verden av muligheter for oss skatteadministrasjoner. Vi må utnytte denne best mulig for å tilby gode, effektive løsninger for skattebetalere og samtidig øke forutsigbar skatteinngang og redusere risiko for skatteunndragelse. Her har vi mye å hente fra deling av erfaring og kompetanse skatteadministrasjoner imellom, for å unngå feil andre har gjort før oss og heller gjenskape hverandres suksess.

Den moderne økonomien krever at stadig flere skattetiltak implementeres på et internasjonalt nivå. Mine samtaler med andre lands skattedirektører viser at vi ofte har de samme typer utfordringer. Tettere internasjonalt samarbeid blir derfor avgjørende for å lykkes. Skatteetaten og Norge har nå en mulighet for både å lære og påvirke. Den utfordringen skal vi ta!

OECD-møte i Oslo: informasjonsutveksling av skatteopplysninger

Skattedirektør Hans Christian Holte holdt  sammen med finansminister Siv Jensen åpningsinnlegg på et stort internasjonalt OECD-møte i Oslo mandag 20. juni. Tema for møtet er informasjonsutveksling mellom ulike land og kontroll av at de overholder sine forpliktelser til internasjonale standarder på området.

Les mer på Finansdepartements hjemmeside.

Skattedirektørens tale kan du lese her:

Skattedirektør Hans Christian Holte på OECD-møte i Oslo

Skattedirektør Hans Christian Holte

Good morning, ladies and gentlemen.

I would like to add a warm welcome to the Finance Minister’s. It’s an honour and a pleasure for us in the Norwegian Tax Administration to be able to host you here for this important meeting.

We are here to continue the good work which has been going on for several years now, in the OECD Global Forum and the Peer Review Group, as part of our joint efforts to address tax evasion. We are working for the same goals, and have had many meetings: working together to improve transparency and more efficient exchange of information.

Every country’s tax authority can benefit from improvements in these areas. These improvements help to create a fair and level playing field internationally and, they can help us all with collecting the correct tax in our own countries.

The Peer Review Group has a serious task ahead this week. This is the culmination of a lot of preparation and review work and you are now going to go through the current batch of assessment reports, for several jurisdictions.

As always, you will be diligently checking whether members have been successful with putting in place the international standards that they have committed to. You assess both formality and reality: checking that there is a proper legal framework, and also whether this is happening in practice. So the member jursidiction is actually implementing good exchange of information routines.

Global Forum also provides assistance when that is requested. This makes it easier to improve legal frameworks and exchange of information practice, for those jurisdictions who are committed to taking further action.

All of this work makes a noticeable difference. We have already seen evidence of the impact for jurisdictions that were rated as «non-compliant» just a few years ago. They have worked hard to improve their laws and information exchange practice, and are now rated as either «largely compliant» or «compliant». This is a positive outcome for the jurisdiction, which benefits from greater transparency. It gains access to better tax revenues too, with the help of this shared information.

Just as important, though, is that each new compliant member makes the global infrastructure better, and expands the international network of relations for exchange of information. For the benefit of all members.

We know from our own experience that this works. As the Finance Minister mentioned, information exchange provides a useful tool which makes our job easier. I am pleased to say that when we request information, the replies are coming back to us more quickly than before.

The quality, amount, timeliness and efficiency of data have greatly improved, even during the last few years. We can obtain and use information today, that we could only have dreamed of ten years ago. It is an important help in our work and I know it is helping other jurisdictions too.

The Global Forum has been a really important driver for some partners which did not have so many information exchange agreements previously. These members have received assistance in developing solid legal framework and their organisation around information exchange. In fact, some of these jurisdictions have become extremely good at this, particularly when it comes to the timeliness and quality of the reply.

Laws are improving and information is becoming more easily available: bank, accounting and ownership information. Corporate secrecy is getting harder.

Of course there is still work to do. Some countries still have too few exchange-of-information-on-request relationships, and more requests could be made. For example, some jurisdictions are missing out on the opportunity to use this global infrastructure as a supplement in their audit and transfer pricing work. Requests for information could help them on the road to the right tax recoveries. It helps us. Our aim must be that all countries participate in the benefits of exchanging information.
Thank you to the Global Forum’s Peer Review Group for leading this work. The Norwegian Tax Administration is very happy to contribute to the Peer Review Group, together with the Norwegian Ministry of Finance.
Norway actively provides input on the reports and feedback about our experience of exchanging information with other jurisdictions. And Norway will be under the spotlight to undergo a peer review, very soon.

But first back to Oslo.

I must say, you have come at the right time of year. In contrast to our dark and cold wintertime, you will experience long and light summer days. The longest and lightest day of the year is tomorrow. About half of Norway is even experiencing the famous midnight sun this month. We happen to be in the other half… about 800 kilometers south of the Arctic Circle.
Anyway, I hope the light evenings and mornings will give you the chance to go out and see a bit of the city.
Thank you for your attention and all your hard work.

I hope you have an enjoyable and productive business week. Good luck!