Tag : panama-papers

House of Commons vil høre om åpenhet i Norge

Skattedirektør Hans Christian Holte holder i dag, fredag 9. desember, et innlegg for House of Commons i London. Formålet er å informere de folkevalgte om skatteåpenhet og bekjempelse av skatteunndragelse.

Skattedirektør Hans Christian Holte er invitert av House of Commons Public Account Committee, som 9. desember arrangerer Global Tax Transparency Summit. På møtet deltar parlamentarikere fra hele verden.

Edward Troup, Executive chair and permanent Secretary of HMRC og Hans Christian Holte, skattedirektør

Edward Troup, Executive chair and permanent Secretary of HMRC og Hans Christian Holte, skattedirektør

Utenlandsk interesse for åpne skattelister
Utenlandske presse og politikere har vist interesse for norsk praksis med åpne skattelister, spesielt etter Panama Papers. Norge er invitert for å fortelle om norsk åpenhet på skatteområdet og hvordan vi i Skatteetaten bruker åpenhet som et verktøy mot skatteunndragelse.

– Mange sider ved det norske systemet gjør oss mer åpne enn andre land. Vi ser for eksempel at flere britiske politikere er svært skeptiske til å eksponere egne økonomiske forhold, forklarer Holte.

– Jeg ser frem til å fortelle hvordan vi i Norge mener at åpenheten styrker tilliten til systemet vårt, og dermed ønsket om å følge reglene. I tillegg øker mulighetene for å avdekke unndragelser, sier Holte.

Paneldebatt om skatteplanlegging og globalisering
Skattedirektøren deltar i en paneldebatt med den britiske skattedirektøren Edward Troup, Colin Powell som representerer myndighetene i Jersey, og Alex Cobham fra Tax Justice Network.

Hovedtemaer for konferansen er skatteplanleggingsstrategiene til multinasjonale selskaper, teknologiendringer og myndighetenes skattemessige utfordringer.

Signere avtale om å holde vakt over skatteåpenhet
Arrangøren ønsker å sette fokus på hvordan parlamenter i forskjellige land kan forplikte seg til å kontrollere at skatteregler overholdes og støtte skatteadministrasjoner i en effektiv og rettferdig praksis av reglene. De skal blant annet signere en avtale om parlamentarikerenes rolle i å påse at regjeringer opprettholder internasjonale standarder på skatteåpenhet.

Blant landene som deltar er Australia, Bangladesh, Belgia, Bermuda, Bulgaria, Canada, Tsjekkia, Frankrike, India, Italia, Isle of Man, Jersey, Kenya, Marokko, Sør Afrika og Sveits.