Tag : rapportering

Fatca og innrapportering

Skatteetatens nye systemer er tilrettelagt for innrapportering og kontroll av FATCA-opplysninger til amerikanske skattemyndigheter.

Hva er FATCA?
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) innebærer kort og godt at ikke-amerikanske finansielle institusjoner skal gi opplysninger om amerikanske kontohavere til amerikanske skattemyndigheter (IRS). Betalinger med amerikansk kilde vil bli trukket 30 prosent amerikansk skatt, dersom de finansielle institusjonene ikke inngår avtale med amerikanske skattemyndigheter om å gi slike opplysninger.

fatca

Veiledning og informasjon
Ettersom FATCA er en ny innrapportering har Skatteetaten gått langt for å veilede og informere om den nye ordningen. I april ble det arrangert ikke mindre enn tre dialogmøter og dette på bare en dag. Møtene hadde totalt over 150 eksterne deltagere. Mange hadde ikke mulighet til å møte personlig på disse møtene. For at disse likevel skulle få mulighet til å delta ble alle møtene gjort tilgjengelig via konferanse-applikasjonen Lync. På denne måten var det mulig å delta uansett hvor man befant seg, på det meste deltok mer enn 80 personer via Lync-løsningen.
For å bistå og veilede de som skal sende inn FATCA-opplysningene har en rekke faglige og juridiske ressurser jobbet i over et år med forberedelser og veiledning. Arnfinn Bærø, innføringsansvarlig for FATCA-ordningen, er fornøyd med resultatene. Skatteetaten har oppnådd en god etterlevelse av oppgaveplikten. Det omfattende arbeidet som har blitt lagt ned i forkant gjør også at at vi har et meget godt utgangspunkt for å følge opp de som så langt ikke har sendt inn. Bærø understreker at de nye systemene gir mulighet for oversikt og oppfølging som ikke tidligere hadde vært mulig.

Mer om FATCA
Norge og USA inngikk 15. april 2013 en bilateralavtale om forbedret internasjonal overholdelse av skatteplikten og gjennomføring av FATCA. Dette innebærer at norske finansielle institusjoner skal identifisere amerikanske kontohavere og gi kontoopplysningene til norske skattemyndigheter, som vil sende opplysningene til amerikanske skattemyndigheter. Norske myndigheter gjør dette for å lette kontakten mellom norske finansielle institusjoner og amerikanske myndigheter.
Innrapportering av opplysninger skjer elektronisk via Altinn. For å oppnå dette benytter Skatteetaten de nye systemene som mottar både likningsopplysninger og den nye a-meldingen. De nye systemene har vært under utvikling i perioden 2011-2016 og i tillegg til å motta og kontrollere en rekke kontrolloppgaver, likningsoppgaver og a-meldinger vil disse systemene nå også motta og kontrollere FATCA-opplysninger før disse blir sendt videre til USA. De nye systemene kan motta og kontrollere mange hundre millioner dokumenter per år.

Forenklet rapportering for boligselskaper og boligsameier

I januar 2015 blir det enklere for 16 000 boligselskap og boligsameier. Da skal all innrapportering av likningsoppgaver for inntektsåret 2014 skje elektronisk via Altinn. Papir og maskinlesbart medium som DVD, CD og diskett er ikke lenger mulig.

Rapportering
Altinn åpner for innrapportering av likningsoppgaver for boligselskap og boligsameier fra 2. januar 2015. Rapporteringsfristen er som tidligere 31. januar 2015.

Har du oppdaterte opplysninger?
For å sende inn korrekte opplysninger innen fristen, er det viktig å ha god dialog med boligsameiet eller boligselskapet du innrapporterer for. Opplysninger om eierandeler og relevante beløp må bli gitt til regnskapsfører i god tid.

Boligselskapfigur

Korriger opplysninger med erstatningsoppgaver
Fra og med inntektsåret 2014 vil det kun være mulig å sende inn erstatningsoppgaver som erstatter tidligere innsendt likningsoppgave i sin helhet. Korrigeringsoppgaver utgår.

Husk riktig rolle
Kontakt Altinn brukerstøtte på telefon 75 00 60 00, eller på support@altinn.no, dersom du har problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

Har systemleverandøren oppdatert sitt IT-system?
Moderniseringen innebærer nye filformater og ny integrasjon med Altinn, og det er viktig at ditt sluttbruker- eller datasystem er tilpasset disse endringene.

Du kan teste formatene i høst
Fra og med 20. oktober 2014 utfører Skatteetaten testing av den nye løsningen. Vi oppfordrer alle som skal innrapportere på XML-fil i 2015 til å sende inn testfiler fra og med 20. oktober 2014. Testperioden varer ut 2014. Følg med på vår testside på skatteetaten.no.

Trenger du mer informasjon?
Les mer om endringene og de nye formatene på skatteetaten.no under Modernisering av grunnlagsdata. Ta gjerne kontakt med MAG-prosjektet (Modernisering av grunnlagsdata) på telefon 800 80 000 (tastevalg 5-3-2) eller e-post grunnlagsdata@skatteetaten.no.