Tag : rekruttering

Kan vi spre mer ♥ på Twitter?

Vi lover at alle som forteller på Twitter at de leverer selvangivelsen elektronisk, skal få et ♥ tilbake fra @skattenmin. Bare bruk #skattenmin i meldingen.

28 prosent av de som ikke benyttet seg av leveringsfritaket i fjor, sendte inn selvangivelsen på papir. Vårt mål er denne gruppen skal bli mindre. Leverer du selvangivelsen på nett, vinner du ikke bare hjertet vårt, men også muligheten til å få skatteoppgjøret ditt i juni. Papirbrukere får nemlig ikke skatteoppgjøret før tidligst i august. 

Sosiale medier gjør oss bedre
Det er selvfølgelig ikke bare kjærlighet vi byr på i sosiale medier. Det hadde blitt slitsomt i lengden. Men vi mener bestemt at sosiale medier bidrar til at vi kan hjelpe skattebetalerne bedre, at vi kan utvikle bedre tjenester og at flere flinke får øynene opp for at Skatteetaten kan være et spennende sted å jobbe. Tidligere har vi skrevet om hvordan vi bruker Linkedin til rekruttering og om våre erfaringer med Facebook som kanal for veiledning. Til årets selvangivelse har vi laget filmer som viser hvordan du endrer og legger til poster i selvangivelsen. De er tilgjengelige på YouTube, i tillegg til skatteetaten.no. I april vil vi teste Instagram som kanal for å spre enkle filmer med skattetips.

20140326-075511.jpg

Hva gjør vi på Twitter?

Det er kommunikasjonsstaben i Skattedirektoratet som har ansvaret for Skatteetaten på Twitter. Tre erfarne kommunikasjonsrådgivere overvåker og svarer på meldinger til @skattenmin, eller på meldinger som inneholder ord som Skatteetatenselvangivelsen, skattekort eller skatteoppgjør. For å holde oversikten bruker vi Hootsuite.

Til tider må vi innrømme at det er en enveiskanal – med push-informasjon som pressemeldinger. Det er ikke optimalt. For kanalen fungerer best når vi fanger opp aktuelle saker som vi kan henge oss på, eller når vi sprer gode tips. Twittermeldinger med gode fradragstips, eller meldinger om nye tjenester, gjerne på rim, har vært spesielt populært. På Twitter får vi også tilbakemeldinger og tips til hva vi kan forbedre, for eksempel med tanke på informasjonen på skatteetaten.no, eller tjenestene våre.

Tweet

Ingen veiledning
Vi bestemte oss tidlig for at vi ikke skulle veilede på Twitter. Vi prøvde, men 140 tegn er ofte for lite til å hjelpe. Hvis folk har spørsmål om skatt eller folkeregisteret, ber vi om at de kontakter oss telefon eller på Facebook.

I Danmark har Skat valgt en annen strategi. De bruker Twitter til veiledning som Skattefar og viser seg frem på Instagram som Skattemor. I tillegg har de en Pinterest-konto, der de både viser og forteller de gode historiene om skatt og toll i Danmark, som her hvor barn tegner Skattevæsenet. Ja, de har til og med et eget digitalt museum.

Hva synes dere? Har vi truffet med strategien og kanalene våre, eller kan vi gjøre det annerledes?

Skatteetaten mest populære IT-arbeidsplass i det offentlige

Arbeidstakere i IT-bransjen rangerer Skatteetaten som nummer 7 på Universums topp 100-liste over attraktive arbeidsplasser.

Det betyr at vi klatrer hele 18 plasser fra i fjor. I 2012 var det ingen arbeidsgivere fra offentlig sektor som var inne blant de 20 beste på IT-bransjens liste. Resultatene av Universums undersøkelse viser hvordan arbeidstakere oppfatter arbeidsgivere i Norge.

– Jeg er stolt av at vi har et IT-miljø det snakkes om, og som er attraktivt. Den gode plasseringen er et resultat av at Skatteetaten gjennom mange år har tilbudt spennende og framtidsrettede oppgaver innen IT, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Flere spennende prosjekter
I Skatteetaten jobber 500 personer med drift og utvikling av IT-løsninger. Våre systemer er blant Norges største når det gjelder datamengder og brukere, og stadig flere tjenester blir digitalisert. I løpet av de neste 6-7 årene skal Skatteetaten modernisere IT-løsninger og utstyr for 2 milliarder kroner for å kunne tilby helt nye og tidsriktige online tjenester til publikum og ansatte.

– Vi er i front med utviklingen av framtidens tekniske løsninger innen det offentlige. Vi jobber med flere store moderniseringsprosjekter der modernisering av IT-løsninger er sentralt. Blant annet skal vi modernisere Folkeregisteret og forenkle arbeidsgivernes rapportering til det offentlige gjennom elektronisk dialog med arbeidsgivere, sier Holte.

Les mer om IT-miljøet i Skatteetaten.

Kilde: http://universumglobal.com/

Kilde: http://universumglobal.com/

LinkedIn eller LinkedOut

Når flere enn 900 000 nordmenn er på LinkedIn, er det ikke lenger et spørsmål om vi som arbeidsgiver skal være der, men hvordan vi utnytter mulighetene det sosiale nettverket gir oss.

LinekdinKampen om hodene er stor, fordi tilgangen på arbeidskraft er lavere enn etterspørselen. Det betyr at gammeldagse metoder for rekruttering, der vi passivt venter på søknadene, er et dårlig utgangspunkt. I kampen om å få de beste folkene, må vi være proaktive og ta kontakt.

LinkedIn gir oss muligheten til å kommunisere med de passive kandidatene – de som ikke er på jobbjakt, men som kanskje vil vurdere å søke jobben dersom den er interessant nok. De passive kandidatene utgjør den største gruppen av alle yrkesaktive, faktisk 79 prosent, og du treffer ikke denne gruppen gjennom å annonsere under stilling ledig-sidene i avisen.

Flere av faggruppene Skatteetaten rekrutterer fra – blant andre IT-utdannede,  økonomer, revisorer, jurister og kommunikasjonsutdannede – er godt representerte på LinkedIn. Nettverket gir oss nye muligheter til målrettet annonsering mot disse gruppene. Fordi hver LinkedIn-profil er en CV, vet LinkedIn mye om sine medlemmers bakgrunn, utdanning og arbeidserfaring. Det drar vi nytte av gjennom at det øker muligheten vår til å treffe de riktige kandidatene med de riktige stillingene når vi annonserer.

Følg oss på LinkedIn.

Personlig og fremoverlent
De åpne CV-ene, i kombinasjon med rekrutteringsverktøyet vi har tilgang til på LinkedIn, gjør det enkelt for oss å søke oss frem til riktig kompetanse. I motsetning til private virksomheter, kan vi ikke tilby folk jobb via LinkedIn – det er krav til både utlysning, søknad og en rettferdig ansettelsesprosess. Men det betyr ikke at vi ikke kan være fremoverlente og oppsøkende.

Abonnementet vårt gir oss mulighet til å sende private meldinger (InMails) til kandidater vi mener kan være aktuelle for en ledig stilling. Dette kan være passive som vel som aktive jobbsøkere. Vi lover ingenting, verken jobb eller intervju, men skriver at vi har tatt en titt på kandidatens profil, at vi synes den er interessant og at hun/han bør søke. Når vi sender ut slike meldinger, passer vi på å bruke en personlig tone. Folk er folk, og foretrekker å snakke med en person heller enn en anonym kilde.

Positiv, Inmail 2

Når Skatteetatens rekrutterere sender ut personlige meldinger via LinkedIn til potensielle søkerne, får de svar i 30 prosent av tilfellene.

30 prosent svarer oss. Det er et godt tall, ifølge vår kontaktperson hos LinkedIn. Noen ganger er svaret at de kommer til å søke på stillingen, andre ganger er svaret at det ikke er aktuelt, men svaret er veldig sjeldent negativt. Hvem blir ikke glad for å bli kontaktet om jobbmuligheter, uansett om man er på jakt etter noe eller ikke? Vår erfaring er at de fleste opplever det som et kompliment. Og selv når kandidaten ikke søker, betyr ikke det at vi har kastet bort tiden vår. Vi har minnet kandidaten om at vi er her, og at vi har spennende stillinger som passer bakgrunnen hans eller hennes. Da er sjansen større for at hun eller han tenker på oss ved neste jobbskifte.

Ansatte = ambassadører
Det er viktig å huske på at jobbsøking ikke er den viktigste grunnen til at folk er på LinkedIn – nettverksbygging er den klart viktigste årsaken. Derfor er det nettopp når nettverksbyggingen foregår at vi som arbeidsgiver må være synlig. Ikke bare gjennom åpenbare ting som annonser, men gjennom egne ansatte.

I et karrierenettverk med åpne CV-er, der vi klikker på og besøker hverandres profiler, er de 800 LinkedIn-medlemmene som jobber i Skatteetaten betydningsfulle bidragsytere til imaget og omdømmet vårt. De er rett og slett digitale ambassadører for Skatteetaten. Derfor oppfordrer vi ansatte til å være på LinkedIn, og til å holde profilene sine oppdaterte.

Følg oss på LinkedIn.

Arena for å nå de unge
Unge er godt representerte på LinkedIn. Det erfarer også vi. Blant de som søkte jobb i Skatteetaten sist halvår, og som oppga at LinkedIn var stedet de så annonsen først, var aldersfordelingen slik:

  • 51 prosent under 30 år
  • 22 prosent i 30-årene
  • 19 prosent i 40-årene
  • 8 prosent 50+

Vi søkte nylig etter kandidater til trainee-programmet vårt i IT. Stillingene ble markedsført på LinkedIn (i tillegg til andre kanaler) – vi vet jo at både unge og IT-utdannende er godt representerte der. Våre IT-ansatte, samt tidligere og nåværende IT-traineer, ble oppfordret til å dele annonsen videre.  Det er ikke usannsynlig at  noen av våre ansatte har aktuelle kandidater i sine nettverk.

Av totalt 80 søkere, svarer ni – altså 11 prosent – at de så stillingen på LinkedIn først. Seks av disse ni hadde vi kontaktet via private meldinger på LinkedIn (InMails). Trolig er antallet som først så stillingen på LinkedIn høyere enn ni. Flesteparten av søkerne svarer nemlig at de først så stillingen på skatteetaten.no, og det tror vi ikke helt på:

1) Skatteetaten.no (29)
2) Finn.no (27)
3) LinkedIn (9)
4) NAV.no (7)
5) Monster.no/iktjobb.no (6)
6) Ambisjoner.no (2)

Skatteetaten har vært på LinkedIn i ett og et halvt år. Vi prøver oss frem og vi lærer. Konklusjonen så langt er at det er en smart og effektiv måte for oss å drive annonsering, rekruttering og arbeidsgiverprofilering på.

Hva slags erfaringer har du med LinkedIn?

 

Hva skal innovasjonsbloggen inneholde?

Skatteetaten har vært og skal være en innovativ etat. Mange forveksler innovasjon med ideer. Vi skal ha mange ideer. Men skal vi være virkelig innovative må vi omsette ideene til handling og deretter til gjennomføring. Vi vil gjerne ta de som er interesserte i vårt arbeid med på hele reisen og åpner opp for dialog om Skatteetatens innovasjonsarbeid.

Som en stor offentlig etat får vi også mye kunnskap som vi gjerne vil dele med omverden. Selvfølgelig for å skryte litt av det vi gjør, men også fordi vi tror på at deling gir dialog. God dialog med flinke folk og kverulanter gir oss verdifulle tilbakemeldinger som igjen gir bedre tjenester for den norske befolkningen. Bedre tjenester gir oss mer å skryte av. Ringen er sluttet og alle har fått sitt.

Dette kan vises gjennom det vi har valgt å kalle den ærlige bloggmodellen:

bloggmodell

Vi håper denne bloggen kan være til nytte, ikke minst fordi det meste vi gjør er i stor skala, regelmessig og betyr mye for mange. Våre erfaringer er også finansiert av skattepenger, derfor er det rett og rimelig at vi gjør vår kunnskap tilgjengelig. Våre erfaringer med Internett, digitale selvbetjeningsløsninger, adferdsendringer, IT, regelverk og kommunikasjon, for å nevne noen temaer vi ønsker å dele på denne bloggen, tror vi bør ha interesse langt utover våre møterom. Og både for private og offentlige. Vi gjør i alle fall et forsøk.

Så hvilke tema vil vi ta opp? Her er det rom for innspill og vi vil kommentere aktuelle saker, men her er noen saker vi har på publiseringslisten for høsten 2013.

  • Statistikk fra skatteetaten.no
  • Caser om hvordan vi jobber med skatteetaten.no – for eksempel hvordan «Veien til bryllupet» ble til
  • Hvem er e-brukerne og hvordan kan vi få flere?
  • Hvordan kan vi rekruttere flinke folk ved å ta i bruk nye kanaler
  • Elektronisk skattekort

I tillegg vil vi gjerne ha gjestebloggere og forslag til saker. Derfor er vi avhengige av kommentarer og tilbakemeldinger. Start med å gi ditt bidrag i kommentarfeltet under eller bruk #skattbeta på Twitter. Blir det for åpent så kan du sende en e-post til thomas.tangen@skatteetaten.no.

Lett å gjøre rett

Skatteetaten er avhengig av brukernes tillit til etaten og skattesystemet. Åpenhet og god kommunikasjon med omgivelsene bidrar til å bygge tillit og øke troverdigheten. Gjennom denne bloggen inviterer vi leserne inn i vår verden og våre tiltak, hva de er basert på og hvilke dilemma vi står overhans_christian_holte_06for i valg av løsninger. Vi inviterer også til en dialog om hvordan vi kan bli bedre.

«Å bli bedre» for en skatteetat handler om at vi klarer å gjøre det enkelt for skattyter å følge reglene, og at vi jobber effektivt og målrettet med å løse samfunnsoppdraget vårt. Det skal være enkelt å betale riktig skatt og dialogen med Skatteetaten skal være forståelig.

Skatteetaten har fått skryt for å være et lokomotiv i digitaliseringen av offentlig sektor. Skryt er fint, men det må først og fremst være en motivasjon til å bedre. Derfor har vi laget en innovasjonsblogg. Gi oss gjerne et klapp på skuldren, men en sylskarp og godt fundert kritikk kan vi lære mye av.

Forventningene til Skatteetatens kvalitet og brukervennlighet er basert på at vi måles opp mot de beste. På denne bloggen ønsker vi å lære av andre som gjør ting enklere, smartere eller mer effektivt.

 Samfunnets forventninger til effektivisering av offentlig sektor øker. Brukerne vil at tjenestene våre tar utgangspunkt i deres behov og situasjon. Denne bloggen er er på lufta for å fortelle hvorfor vi lager tjenestene som vi gjør og slik at vi får brynt oss på smarte hoder utenfor organisasjonen. Alle tanker er ikke tenkt. De beste løsningene ligger foran oss.

Etterlevelsen av skattesystemet utfordres av trekk i samfunnsutviklingen. Vi må tenke nytt om hvordan vi jobber og hvem vi samarbeider med for bidra til økt etterlevelse. Gjennom bloggen kan vi vise hvilke trekk i samfunnsutviklingen vi legger til grunn for de tiltak vi gjennomfører. Likevel er det slik at å analysere hva som skjer flere år frem i tid i beste fall er en upresis øvelse. Vi er åpne for andre innspill enn de som som finnes på innsiden av organisasjonen.

Vi skal heller ikke legge skjul på at vi må være offensive for å vinne konkurransen om de gode hodene.  Med denne bloggen ønsker vi å vise frem Skatteetaten som en innovativ, fremtidsrettet og god arbeidsplass der de beste hodene får utfolde seg.

Jeg håper du finner mye interessant å lese her og at det inspirerer til å gi oss noen saftige tilbakemeldinger.

Mvh Hans Christian Holte