Tag : sits

Endringsvillige etater

Skatteetaten var  vertskap for den første endringskonferansen for offentlige etater.
Nederst i saken finner du presentasjonene fra konferansen.

Av Helge Wekre, SITS kommunikasjon

– Målet for konferansen er at vi skal lære av hverandre gjennom å vise fram gode caser, bygge nettverk og knytte kontakter. Konferansen er fulltegnet og jeg synes det er veldig positivt at vi i stadig større grad utveksler erfaringer og hjelper hverandre å finne frem til suksessformlene. Jeg er veldig stolt over hva vi har fått til med dette initiativet og håper dere får en både hyggelig og lærerik dag, sa Inga Bolstad. Hun er direktør for Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS)

– Bruker lite på endringsledelse

Rambøll har i samarbeid med Dataforeningen, og med støtte fra Difi og NTNU, utviklet undersøkelsen «IT i praksis». En undersøkelse basert på tilbakemeldinger fra områdeledere i offentlig sektor.

Endring_skodbo_149744a– Det er mange suksesshistorier, men det er også mange prosjekter som går over budsjett, ikke oppnår de gevinstene som er tenkt og hvor man ikke oppnår de målene som er satt, sa direktør Morten Skodbo i Rambøll Management Consulting.

 

I offentlige prosjekter brukes det i snitt mellom null og ti prosent på endringsledelse.

– Det er ikke mye når vi ser på hvor store endringer mange av disse prosjektene skal føre til. Det brukes generelt lite på de «myke faktorene» som motivasjon, samhandling og endrete roller.  Det er et område hvor det kan være mye å hente og det er utrolig positivt at Skattetaten tar initiativ til å samles her i dag, og at andre etater kommer mannsterke, sa Skodbo.

Se alle innleggene her (trykk på lenken under hvert innlegg for å laste ned):

IT i praksis

IT i praksis 2014 – Morten Skodbo
Morten Skodbo, Rambøll Management Consulting

Innføring av A-ordningen

Innføring av A-ordningen Karine Rikheim
Karine Rikheim, Skatteetaten og EDAG-prosjektet (Elektronisk dialog med arbeidsgivere)

Involvering av brukere og medarbeidere i endringsprosesser

04 Involvering av brukere og medarbeidere i endringsprosesser- I J Sundby
Inger Johanne Sundby, Difi

Erfaringer fra EFFEKT-programmet

05 EFFEKT Lars B Johansen
Lars Bendik Johansen og Stephan Mo, UDI

Skatteetatens endrings- og innføringsmetode

03 Metoden vår Siri Willadsen

Hvordan jobber vi i Skatteetaten med endring og innføring? Og hvordan har vi jobbet for å utvikle vår metode? Påfølgende open space innen temaene kompetanse, kommunikasjon, prosess- og organisasjonsdesign, lederutvikling og interessentoppfølging og måling.
Siri Willadsen, gruppeleder Forbedringsledelse.

Selvangivelsens mor

Du kjenner sikkert ikke Unni Vikane, men hun er mor til en 101-åring du garantert har et forhold til. Vikane har nemlig gitt oss selvangivelsen i 30 år.

– Ettersom jeg har jobbet med selvangivelsen omtrent hele livet, er jeg nok mer enn gjennomsnittet interessert i den. Vi er mange som jobber med selvangivelsen, men jeg liker å være involvert i det som skjer. Alt henger sammen, og hvis noe blir galt i ett ledd, kan det påvirke det neste, sier hun.

Unni Elisabeth Vikane_4

Unni Vikane

 

Endringer
Selvangivelsen er i 2014 101 år. De siste tiårene har den utviklet seg enormt. Vikane forteller at forberedelsesfasen er forskjellig fra år til år:

– Det er alltid noe i regelverket som endres. Da samarbeider jeg tett med en ansvarlig i rettsavdelingen, slik at alle endringene kommer inn i  de ulike systemene. Selv om det er Skatteetatens IT- og servicepartner som nå tar seg av selve testingen, må jeg beskrive, prioritere og bestille endringer og koordinere mellom systemer og avdelinger. Rett og slett ha oversikten og sørge for at alle andre som jobber med selvangivelsen har informasjonen de trenger, sier hun.

Året rundt
Vikane har flere ganger fått spørsmål om hva hun jobber med etter april, da selvangivelsen er innlevert. Får hun da noen nye oppgaver i Skatteetaten? For selvangivelsesarbeidet er vel stort sett i mars? Nei, arbeidet med selvangivelsen pågår hele året – i tre ulike faser: planlegging, forberedelse og produksjon. Førstnevnte starter oktober, men næringsdrivende har innleveringsfrist i slutten av mai, så sommermånedene er også travle.

– I mai begynner vi å se på hvordan årets periode var. Vi ser blant annet på hva som ikke gikk etter planen og kartlegger hvorfor det ikke gjorde det, sier hun.

Teamet til Vikane består av medarbeidere fra Skattedirektoratet og Skatteetatens IT- og servicepartner. Samtidig er det tett samarbeid med regionene i Skatteetaten, og også eksterne aktører.

– Ingen selvangivelser er like
Ingen selvangivelser er like, ifølge Vikane.

– Det er så mange forskjellige skattytere. Noen tilhører Sentralskattekontoret for utenlandssaker, noen er bosatt i utlandet, men har fast eiendom i Norge. Det finnes mange diplomater, kildeskattpensjonister og det er egne skatteregler for de som er bosatt på Svalbard. Arbeidet er så omfattende at jeg et år glemte å levere min egen selvangivelse. Heldigvis var det etter at vi innførte ordningen med leveringsfritak. Jeg får sette på alarm på mobilen i år.

Kreative fradrag
Flere ganger har Vikane fått kreative spørsmål om hva man kan få fradrag for. Skattelette for kona er blant gjengangerne. Pussig nok har det alltid vært mannen som ønsket fradrag for sin bedre halvdel, ikke omvendt.

– Man velger jo sin ektefelle, så hvis den utvalgte skulle vise seg å være av den gretne arten, kan man jo skylde seg selv, spøker hun.

Vikane forteller at hun kan savne tiden da folk måtte møte opp på ligningskontoret, men hun er likevel ikke i tvil om at elektronisk innlevering og forhåndsutfylt selvangivelse er riktig utvikling.

– Jeg husker en dame som kom med en hel kommodeskuff full av papirer og ba meg plukke ut det som hadde med skatt å gjøre. Det var jo en enkel måte å gjøre det på. Jeg husker også han som ville ha fradrag fordi det var så kjedelig i den kommunen han hadde flyttet til. En annen dame krevde fradrag fordi hun mente hun tilhørte en høyere klasse enn hva adressen hennes kunne insinuere, mimrer hun.

Ifølge Vikane var det for mange en svært høytidelig dag da man tidligere møtte opp på ligningskontoret for å levere selvangivelsen.

– Flere hadde pyntet seg og satt av hele dagen. De hadde gjerne med seg matpakke og du kunne se de gledet seg. Andre kom rett fra fjøset, og var nok ikke de mest populære i køen. Likevel var det fint å se hele befolkningen representert, sier hun.

Selvangivelsen er tilgjengelig 19. mars for e-brukere og 1. april for andre. Les mer om selvangivelsen på skatteetaten.no.

Av Live Sandven Slettebø