Tag : skattekommisjonen

Skattekommisjonen – Bjørveka

Fra 10-14. august arrangerer Skatteetaten «BJØRVEKA». Hva undergraver finansieringen av fellesskapet, og hvordan møter vi det? Skattekommisjonen vil utforske temaer som etterlevelse under koronakrisen, moderne id-forvaltning, kampen mot svart økonomi og folks tillit til at de som utnytter støtteordninger blir avslørt og straffet.

Hver dag kl 11.00 legger vi ut en ny samtale. Følg oss på Youtube og Facebook.

10. august: Kontroll i koronaens tid: https://www.facebook.com/events/293590405281106/

10. august: Er du opptatt av skatt og ID-forvaltning? Søk ny kunnskap her! https://www.facebook.com/events/619163892035864/

11. august: Folkeregisteret – en reise fra hullkort til skyen https://www.facebook.com/events/336635437341772/

12. august: Hvordan fikk vi kompensasjonsordning.no opp og stå på tre uker? https://www.facebook.com/events/589256535076166/

13. august: Aksepterer nordmenn skatteunndragelser i en krisetid? https://www.facebook.com/events/631154710865312/

14. august: Er vi fremdeles verdensmestere i skattemoral? https://www.facebook.com/events/308842236934416/