Tag : skattekrim

Skattekommisjonen – Bjørveka

Fra 10-14. august arrangerer Skatteetaten «BJØRVEKA». Hva undergraver finansieringen av fellesskapet, og hvordan møter vi det? Skattekommisjonen vil utforske temaer som etterlevelse under koronakrisen, moderne id-forvaltning, kampen mot svart økonomi og folks tillit til at de som utnytter støtteordninger blir avslørt og straffet.

Hver dag kl 11.00 legger vi ut en ny samtale. Følg oss på Youtube og Facebook.

10. august: Kontroll i koronaens tid: https://www.facebook.com/events/293590405281106/

10. august: Er du opptatt av skatt og ID-forvaltning? Søk ny kunnskap her! https://www.facebook.com/events/619163892035864/

11. august: Folkeregisteret – en reise fra hullkort til skyen https://www.facebook.com/events/336635437341772/

12. august: Hvordan fikk vi kompensasjonsordning.no opp og stå på tre uker? https://www.facebook.com/events/589256535076166/

13. august: Aksepterer nordmenn skatteunndragelser i en krisetid? https://www.facebook.com/events/631154710865312/

14. august: Er vi fremdeles verdensmestere i skattemoral? https://www.facebook.com/events/308842236934416/

Åpne data mot svart økonomi

Skatteetaten foreslår en felles nettløsning for samordning av offentlige data om bedrifter som selger tjenester til publikum.

Ved å samordne, tolke og presentere allerede åpne data om bedrifter, vil det gi et bedre bilde av hvilke bedrifter som er seriøse og gjøre det lettere å handle rett.

Enklere å handle hvitt
I en befolkningsundersøkelse Skatteetaten har gjort, sier åtte av ti at de vil velge den dyreste håndverkeren hvis de visste at den billigste tilbyderen var under etterforskning for skattekrim.

Undersøkelsen viser at alle typer informasjon som viser at den billigste håndverkeren ikke har oppfylt sine skattemessige forpliktelser, men der den dyrere håndverkeren har det, fører til at folk sier de vil velge den dyreste. Dette gjelder for:

  • Manglende innlevert momsoppgave de siste tre årene
  • Håndverkeren har ubetalt restskatt på mer enn 100 000 kroner
  • Informasjon om at den billigste håndverkeren i fjor ble tillagt tilleggsskatt
  • Informasjon om at den billigste tilbyderen er under etterforskning for skattekrim
  • Bruker arbeidere som får betalt mindre enn minstelønn
  • Bedriften ikke har egne ansatte

handlehvitt

Samlede og åpne data
Skatteetaten ønsker å videreutvikle firmasjekken på handlehvitt.no med opplysninger fra andre etater og organisasjoner. Eksempler på dette kan være Renholdsregisteret fra Arbeidstilsynet og Sentral godkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet. Dette må utredes videre. Nødvendig informasjon bør være søkbar for private, næringsdrivende og offentlige innkjøpere. Den bør også være tilgjengelig for integrering i andre systemer, for eksempel anbudstjenester på nett, bransjeregistre og ratingsystemer. Allerede nå viser private aktører innenfor anbudsformidling som finn.no og mittanbud.no , interesse for å innlemme firmasjekken i sine formidlingstjenester. Ved en ytterligere spissing av innholdet vil etterspørselen trolig øke.

Taushetsplikten sikrer rettssikkerheten
Skatteetaten er underlagt en streng taushetsplikt gjennom ligningsloven og det vil alltid være slik at vi ikke kan fortelle alt vi vet. Det mener vi er nødvendig for å sikre rettsikkerheten. Likevel vil en bedre sammenstilling, kvalitetskontroll og tilgjengeliggjøring av data i eksisterende registre, være god hjelp for folk som ønsker å gjøre rett.

Konkurransefortrinn
Likevel ønsker vi at bedrifter som oppfyller alle sine forpliktelser mot storsamfunnet skal kunne nyte fordeler i markedet. Derfor foreslår Skatteetaten at det i tillegg til allerede åpne data, bør ses på hvilke ytterligere opplysninger som kan legges inn. Dette kan gjøres innenfor dagens regler for taushetsplikt ved å innhente bruk av fullmakt som i StartBank. StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge. Registeret er til støtte for seriøse leverandører og har oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Startbank inneholder 3600 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier.