Tag : spleiselaget

Vi trenger din hjelp til å teste

Snart lanseres dataspillet Byen. Vi trenger din hjelp til å teste det før det lanseres.

Spleiselaget Byen er den nyeste satsningen i spleiselagsfamilien, rettet mot elever i ungdomsskolen.  I det digitale læringsspillet får elevene jobben som borgermester, og må styre Byen på best mulig måte over tre valgperioder. Om de blir gjenvalgt avhenger av hvordan de forvalter inntekter og utgifter – og om innbyggerne i Byen er fornøyd med valgene borgermesteren tar. Dataspillet skal lære elevene om samfunn, skatt og arbeidsliv, og målet er at det skaper refleksjon rundt hvordan et moderne velferdssamfunn fungerer, og hvordan det påvirkes av for eksempel høy eller lav skatteinngang og svart arbeid.

Innholdet i spillet er testet flere ganger mot målgruppen som er elever i ungdomsskolen. Imidlertid behøver vi din hjelp til å teste spillet når det legges ut på nett, slik at vi kan oppdage eventuelle tekniske utfordringer og dermed optimalisere spillet før den offisielle lanseringsdatoen.  Vi vil gjerne ha din tilbakemelding på hvordan spillet fungerer teknisk, og ber deg derfor om å hjelpe oss gjennom å forsøke å  spille på ulike enheter (PC/Mac/Ipad) samt å bruke ulike nettlesere (Chrome, Firefox, Explorer osv.) Det vi ønsker å få tilbakemeldinger på, er:

  • På hvilke enheter og i hvilke nettlesere fungerer spillet bra/mindre bra?
  • Hvordan fungerer spillet med tregt nett?
  • Blir du bedt om å laste ned en plugin, og hvordan fungerer i så fall dette?
  • Hakker spillet underveis, for eksempel  når du får opp highscore eller starter på nytt?

For å spille, gå til spleiselaget.no/Byen,  søk opp «Spillet Byen» i Appstore eller trykk på lenken til Appstore.

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på e-post: spleiselaget@skatteetaten.no

 

Bruker mobil og spill mot svart arbeid

Spleiselaget tar i bruk mobil, spill og interaktivitet mot svart arbeid.


Power-pointen er historie når Skatteetatens veiledere skal lære elevene om skatt og konsekvensene av svart arbeid. Det nye undervisningsopplegget er både webbasert og interaktivt, og gir veilederne mulighet til å bruke animasjoner, filmer og second screen-teknologi som i mye større grad involverer elevene direkte i undervisningen.

Undervisningsopplegget Spleiselaget har brukt frem til nå har bestått av power-point og en nettside. Et besøk fra en veileder vil fortsatt handle om sammenhengen mellom verdiskaping, inntekter og velferdsgoder, men vil oppleves på en helt ny måte.

Alle kan delta
Diskusjon og dialog har vært grunnpilarene i Spleiselaget. Gjennom second screen-teknologien får alle elevene i klassen mulighet til å si sin mening – også de som kanskje ikke har for vane å rekke opp hånda. Ved å bruke mobiltelefon eller PC får elevene svare på alt fra konkrete spørsmål til mer komplekse verdivalg. Statistikk basert på besvarelsene vises direkte på storskjerm og bidrar til dialog og diskusjon i klasserommet.

Fra og med 1. februar får alle videregående skoler som booker besøk av Spleiselaget oppleve det nye undervisningsopplegget.

Er du lærer og vil du ha undervisningsopplegget til din skole?
Bestill besøk her.