Tag : strategi

Hva skal innovasjonsbloggen inneholde?

Skatteetaten har vært og skal være en innovativ etat. Mange forveksler innovasjon med ideer. Vi skal ha mange ideer. Men skal vi være virkelig innovative må vi omsette ideene til handling og deretter til gjennomføring. Vi vil gjerne ta de som er interesserte i vårt arbeid med på hele reisen og åpner opp for dialog om Skatteetatens innovasjonsarbeid.

Som en stor offentlig etat får vi også mye kunnskap som vi gjerne vil dele med omverden. Selvfølgelig for å skryte litt av det vi gjør, men også fordi vi tror på at deling gir dialog. God dialog med flinke folk og kverulanter gir oss verdifulle tilbakemeldinger som igjen gir bedre tjenester for den norske befolkningen. Bedre tjenester gir oss mer å skryte av. Ringen er sluttet og alle har fått sitt.

Dette kan vises gjennom det vi har valgt å kalle den ærlige bloggmodellen:

bloggmodell

Vi håper denne bloggen kan være til nytte, ikke minst fordi det meste vi gjør er i stor skala, regelmessig og betyr mye for mange. Våre erfaringer er også finansiert av skattepenger, derfor er det rett og rimelig at vi gjør vår kunnskap tilgjengelig. Våre erfaringer med Internett, digitale selvbetjeningsløsninger, adferdsendringer, IT, regelverk og kommunikasjon, for å nevne noen temaer vi ønsker å dele på denne bloggen, tror vi bør ha interesse langt utover våre møterom. Og både for private og offentlige. Vi gjør i alle fall et forsøk.

Så hvilke tema vil vi ta opp? Her er det rom for innspill og vi vil kommentere aktuelle saker, men her er noen saker vi har på publiseringslisten for høsten 2013.

  • Statistikk fra skatteetaten.no
  • Caser om hvordan vi jobber med skatteetaten.no – for eksempel hvordan «Veien til bryllupet» ble til
  • Hvem er e-brukerne og hvordan kan vi få flere?
  • Hvordan kan vi rekruttere flinke folk ved å ta i bruk nye kanaler
  • Elektronisk skattekort

I tillegg vil vi gjerne ha gjestebloggere og forslag til saker. Derfor er vi avhengige av kommentarer og tilbakemeldinger. Start med å gi ditt bidrag i kommentarfeltet under eller bruk #skattbeta på Twitter. Blir det for åpent så kan du sende en e-post til thomas.tangen@skatteetaten.no.

Lett å gjøre rett

Skatteetaten er avhengig av brukernes tillit til etaten og skattesystemet. Åpenhet og god kommunikasjon med omgivelsene bidrar til å bygge tillit og øke troverdigheten. Gjennom denne bloggen inviterer vi leserne inn i vår verden og våre tiltak, hva de er basert på og hvilke dilemma vi står overhans_christian_holte_06for i valg av løsninger. Vi inviterer også til en dialog om hvordan vi kan bli bedre.

«Å bli bedre» for en skatteetat handler om at vi klarer å gjøre det enkelt for skattyter å følge reglene, og at vi jobber effektivt og målrettet med å løse samfunnsoppdraget vårt. Det skal være enkelt å betale riktig skatt og dialogen med Skatteetaten skal være forståelig.

Skatteetaten har fått skryt for å være et lokomotiv i digitaliseringen av offentlig sektor. Skryt er fint, men det må først og fremst være en motivasjon til å bedre. Derfor har vi laget en innovasjonsblogg. Gi oss gjerne et klapp på skuldren, men en sylskarp og godt fundert kritikk kan vi lære mye av.

Forventningene til Skatteetatens kvalitet og brukervennlighet er basert på at vi måles opp mot de beste. På denne bloggen ønsker vi å lære av andre som gjør ting enklere, smartere eller mer effektivt.

 Samfunnets forventninger til effektivisering av offentlig sektor øker. Brukerne vil at tjenestene våre tar utgangspunkt i deres behov og situasjon. Denne bloggen er er på lufta for å fortelle hvorfor vi lager tjenestene som vi gjør og slik at vi får brynt oss på smarte hoder utenfor organisasjonen. Alle tanker er ikke tenkt. De beste løsningene ligger foran oss.

Etterlevelsen av skattesystemet utfordres av trekk i samfunnsutviklingen. Vi må tenke nytt om hvordan vi jobber og hvem vi samarbeider med for bidra til økt etterlevelse. Gjennom bloggen kan vi vise hvilke trekk i samfunnsutviklingen vi legger til grunn for de tiltak vi gjennomfører. Likevel er det slik at å analysere hva som skjer flere år frem i tid i beste fall er en upresis øvelse. Vi er åpne for andre innspill enn de som som finnes på innsiden av organisasjonen.

Vi skal heller ikke legge skjul på at vi må være offensive for å vinne konkurransen om de gode hodene.  Med denne bloggen ønsker vi å vise frem Skatteetaten som en innovativ, fremtidsrettet og god arbeidsplass der de beste hodene får utfolde seg.

Jeg håper du finner mye interessant å lese her og at det inspirerer til å gi oss noen saftige tilbakemeldinger.

Mvh Hans Christian Holte