Tag : tax-avoidance

Ikke fritt frem for svindel med refusjon i Norge

Danske skattemyndigheter ble i 2015 utsatt for svindel med refusjon for kildeskatt på aksjeutbytte. Da saken i Danmark, som har et omfang på vel 15 milliarder norske kroner, ble kjent, gikk Skatteetaten straks i gang med å sjekke saker i Norge. Det ble avdekket ett tilfelle av svindel på vel 500 000 kroner, og ti andre tilfeller av svindelforsøk ble stanset.

Faksimile fra Danmarks radios intervju med Line Wilberg i Skatteetaten.

Faksimile fra Danmarks radios intervju med Line Wilberg i Skatteetaten.

Da sakene fra Danmark ble kjent for Skatteetaten, satte vi straks i verk egne undersøkelser for å sjekke om norske skattemyndigheter hadde vært utsatt for lignende svindelforsøk. Det ble i den forbindelse avdekket ett tilfelle av urettmessig utbetalt refusjon på 580 000 kroner som stammet fra 2013.
Det ble også oppdaget ti forsøk på svindel, på til sammen 350 millioner kroner i 2015. Svindelforsøkene gjaldt søknader om refusjon av kildeskatt, men de ble stoppet i etatens kontrollmekanismer.

Har styrket kontrollen
Etter at sakene i Danmark ble kjent har vi styrket kontrollen blant annet ved at opplysninger nå i enda større grad kryssjekkes i våre registre. Det vil alltid kunne oppstå nye metoder for svindel så vi er kontinuerlig på vakt. Vi mener imidlertid å ha et forsvarlig og godt kontrollregime for behandlingen av refusjonssaker.
Det er også slik at det norske systemet er annerledes innrettet enn det danske, ved at Skatteetaten har et eget aksjeeiersystem der alle kildeskattetrekk blir rapportert inn. Det betyr vi kan sjekke at refusjonssøkerne faktisk har blitt trukket kildeskatt og hvor mye som er trukket i kildeskatt. Vi kan også se hvilken skattesats som er brukt.

Produserer falsk dokumentasjon
Svindelen har foregått ved at aktører fremmer urettmessige krav om refusjon basert på falske dokumenter via selskaper som har spesialisert seg på å søke refusjon på vegne av kunder (såkalte reclaimselskaper). Svindelforsøkene består i at kravet er grunnløst og at dokumentasjonen for å få refusjon er falsk.
Sakens store omfang i Danmark gjør at Danmarks Radio lager en 45 minutter lang dokumentar, som sendes 20. desember på dansk tv. Tv-teamet har besøkt blant annet Tyskland, Belgia, Storbritannia og Dubai i tillegg til Norge.

Slik er vårt regelverk for refusjon beskrevet på skatteetaten.no.

En utenlandsk aksjonær kan anmode om tilbakebetaling av kildeskatt når
• det er trukket mer kildeskatt enn det som følger av satsen i skatteavtalen
• Det er trukket kildeskatt på utbytte som er skattefritt etter sktl. § 2-38 første ledd (fritaksmetoden)
• det er trukket kildeskatt på utbytte til en fysisk person bosatt i en EØS-stat og kildeskatt med 25 % på skattepliktig utbytte etter skjerming er lavere enn kildeskatten etter skatteavtalen

Forskningsnytt: Multinational Tax Avoidance in Developing Countries

New research documents a strong relationship between economic development and the prevalence of multinational tax avoidance: countries with low incomes and poor governance are more exposed to tax dodging.

Niels Johannesen (University of Copenhagen), Thomas Tørsløv (University of Copenhagen), Ludvig Wier (University of Copenhagen)

Multinational tax avoidance costs hundreds of billions of dollars
Multinational firms reduce their tax bills substantially by shifting profits from countries with high taxes to countries with low taxes. The various profit shifting techniques are fairly well understood. Transfer mispricing, aggressive financial structures and the strategic allocation of intangible assets give multinational firms a large degree of flexibility to decide where their profits should be taxed.
Recent evidence suggests that the resulting loss of government revenue is likely to be counted in hundreds of billions of dollars every year.

More tax dodging in less developed countries
While almost all studies of multinational tax avoidance focus on developed countries, a rich dataset with financial information on 210,000 corporations in 102 countries allows us to take a global perspective.
We document that the profits reported by corporations depend systematically on their incentives to shift profits to foreign affiliates. Concretely, if we consider two corporations in the same country with similar inputs of capital and labor, the one whose parent company faces the lower tax rate tends to report the lower profits.
This pattern is clearly consistent with tax motivated profit shifting: the lower the tax rate of the parent, the larger the tax saving from shifting profits by means of transfer pricing or otherwise.
Interestingly, the relation between reported profits and the incentives for profit shifting varies systematically with the level of economic and institutional development. In countries with low incomes and poor governance, the sensitivity of corporate profits to profit shifting incentives is much stronger.

Evidence of tax avoidance in the raw data
Figure 1 provides an illustration of aggressive profit shifting in low- and middle-income countries. For each corporation in the sample, we compute a simple measure of reported profitability: the ratio of profits to total assets. We then show how this profitability measure is distributed in a window around zero.
We distinguish between two groups of corporations with different tax incentives to shift profits: corporations whose parent faces a tax rate at least 5% higher than themselves (red line) and corporations whose parent faces a tax rate at least 5% lower than themselves (blue line). While the latter have a strong incentive to shift profits to the parent, the former have an equally strong disincentive to do so.

Figure 1: Corporate profitability in low- and middle-income countries

Figure 1: Corporate profitability in low- and middle-income countries

The figure shows striking evidence of bunching at zero profits for corporations whose parent faces a tax rate at least 5% lower than themselves. This is suggestive of aggressive tax avoidance whereby all profits are shifted to foreign affiliates facing lower tax rates.
The analogous figure for high-income countries shows almost no difference between corporations with different tax incentives.
The finding that less developed countries are more exposed to multinational tax avoidance consistently emerges in a wide range of empirical specifications.

Implications for policy
Our findings may explain why many developing countries opt for low corporate tax rates in spite of urgent revenue needs and severe constraints on the use of other tax bases. When firms respond strongly to profit shifting incentives, increases in tax rates generate little or no increases in government revenue.
The inability to contain profit shifting therefore constitutes an effective constraint on tax policy and low rates may be the best feasible policy given this constraint. This illustrates the broader finding that fiscal capacity tends to be low in developing countries.

Niels Johannesen is also involved in the research project «Offshore tax evasion under the microscope. Evidence from Nordic micro data.» The project uses data from Tax Norway and Sweden to investigate who owns money offshore and what motivates transactions. The project is led by professor Anette Alstadsæter of NMBU Handelshøyskolen. Professor Gabriel Zucman of UC Berkley School of Economics also participates.