Tag : undervisning

Bruker mobil og spill mot svart arbeid

Spleiselaget tar i bruk mobil, spill og interaktivitet mot svart arbeid.


Power-pointen er historie når Skatteetatens veiledere skal lære elevene om skatt og konsekvensene av svart arbeid. Det nye undervisningsopplegget er både webbasert og interaktivt, og gir veilederne mulighet til å bruke animasjoner, filmer og second screen-teknologi som i mye større grad involverer elevene direkte i undervisningen.

Undervisningsopplegget Spleiselaget har brukt frem til nå har bestått av power-point og en nettside. Et besøk fra en veileder vil fortsatt handle om sammenhengen mellom verdiskaping, inntekter og velferdsgoder, men vil oppleves på en helt ny måte.

Alle kan delta
Diskusjon og dialog har vært grunnpilarene i Spleiselaget. Gjennom second screen-teknologien får alle elevene i klassen mulighet til å si sin mening – også de som kanskje ikke har for vane å rekke opp hånda. Ved å bruke mobiltelefon eller PC får elevene svare på alt fra konkrete spørsmål til mer komplekse verdivalg. Statistikk basert på besvarelsene vises direkte på storskjerm og bidrar til dialog og diskusjon i klasserommet.

Fra og med 1. februar får alle videregående skoler som booker besøk av Spleiselaget oppleve det nye undervisningsopplegget.

Er du lærer og vil du ha undervisningsopplegget til din skole?
Bestill besøk her.