Tag : universum

Pris for årets klatrer – Skatteetaten er en attraktiv arbeidsgiver

Skatteetaten har mottatt prisen for Årets klatrer i Universums rangering av de mest attraktive arbeidsgiverne blant unge yrkesaktive. Aldri før har Skatteetaten oppnådd en høyere plassering.

Torsdag kveld mottok Skatteetaten prisen for Årets klatrer under Universum Awards 2016.

– For Skatteetaten er det viktig å være en attraktiv arbeidsgiver. Denne prisen betyr at arbeidet Skatteetaten har lagt ned på mange fronter og over lang tid, har vært med på å forsterke vår attraktivitet som arbeidsgiver, sier HR-direktør Lise Sannerud.

HR-direktør Lise Sannerud i Skatteetaten

HR-direktør Lise Sannerud i Skatteetaten

Universum awards er en prisutdeling for landets mest attraktive arbeidsgivere. To ganger i året gjennomfører Universum spørreundersøkelser blant studenter og unge yrkesaktive. Hensikten med undersøkelsene er å rangere landets mest attraktive arbeidsgivere.

Høyeste plassering noensinne
Skatteetaten har siden i fjor gjort et stort byks på listene for yrkesaktive innen økonomi og IT, med en økning på henholdsvis 15 og 17 plasser. Det er for denne klatringen Skatteetaten i år mottar prisen Årets klatrer.

Skatteetaten er i år på 6.-plass på listen over landets mest attraktive arbeidsgivere for økonomer – det er den høyeste plasseringen Skatteetaten har hatt på Universumlistene noensinne.

Også unge yrkesaktive innen IT, opplever Skatteetaten som en attraktiv arbeidsgiver. På IT-listen ligger Skatteetaten på en solid 18.-plass.

Skatteetaten gir godt inntrykk
Sannerud forteller at økonomi og it er viktige målgrupper for Skatteetaten og at etaten har jobbet langsiktig med å posisjonere seg som en attraktiv arbeidsgiver for disse målgruppene.

– At vi er attraktive tror jeg er en kombinasjon av flere faktorer, sier Sannerud.

– For det første er vi en samfunnsaktør med et viktig samfunnsoppdrag. Vi er synlige i mediene. Vi lykkes med å få frem Skatteetatens mangfold av oppgaver, og vi har sterke og utviklende fagmiljø som jobber med samfunnsrelevante oppgaver. I tillegg vinner vi priser og gjør det bra på omdømmemålinger, forteller Sannerud.

Sterk ambassadørvilje
Sannerud legger til at medarbeiderundersøkelsen og undersøkelser blant personer som slutter i Skatteetaten, viser at Skatteetaten er en arbeidsplass med engasjerte medarbeidere som trives og er stolte av jobben.

– Det reflekteres i en svært høy grad av ambassadørvilje på vegne av Skatteetaten som arbeidsplass, sier Sannerud.

Skatteetaten blant landets mest attraktive arbeidsplasser

I årets Universum-lister for «young professionals» er Skatteetaten høyt på listen blant Norges mest attraktive arbeidsplasser.

Innenfor IT får Skatteetaten en 9.plass og for juss ligger vi på en 21. plass. Den hyggeligste overraskelsen var  økonomi hvor vi endte på en 26.plass, hele 20 plasser opp fra i fjor. Det ga etaten prisen for årets klatrer

– Vi har alltid rangert høyt i IT-miljøet, og det er svært gledelig at vi nå også gjøre det såpass bra innenfor økonomi, sier HR-direktør Lise Sannerud.

Lise Sannerud - en stolt HR-direktør

Lise Sannerud – en stolt HR-direktør
Foto: CatchLight Fotostudio AS

Hun svarer følgende på hvorfor hun tror vi gjør det så bra blant økonomene:
– Skatteetaten har over tid hatt en god og positiv synlighet i media i viktige og samfunnsaktuelle saker. Vi vet også at  samfunnsfremmende arbeidsoppgaver er stadig viktigere for valg av arbeidsplass.  Det at vi i dette tilfelle assosieres med positive etiske holdinger er ekstra gledelig, fordi dette jobber vi systematisk og bevisst med, og er en viktig bærebjelke for vår legitimitet som etat. Vi har også mange flotte ambassadører i Skatteetaten – engasjerte medarbeidere som trives og anbefaler oss sine nettverk.

Her kan du bli bedre kjent med våre økonomer, revisorer og jurister:

Vil du ta en nærmere titt på Skatteetatens «Silicon Valley»?

Skatteetaten mest populære IT-arbeidsplass i det offentlige

Arbeidstakere i IT-bransjen rangerer Skatteetaten som nummer 7 på Universums topp 100-liste over attraktive arbeidsplasser.

Det betyr at vi klatrer hele 18 plasser fra i fjor. I 2012 var det ingen arbeidsgivere fra offentlig sektor som var inne blant de 20 beste på IT-bransjens liste. Resultatene av Universums undersøkelse viser hvordan arbeidstakere oppfatter arbeidsgivere i Norge.

– Jeg er stolt av at vi har et IT-miljø det snakkes om, og som er attraktivt. Den gode plasseringen er et resultat av at Skatteetaten gjennom mange år har tilbudt spennende og framtidsrettede oppgaver innen IT, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Flere spennende prosjekter
I Skatteetaten jobber 500 personer med drift og utvikling av IT-løsninger. Våre systemer er blant Norges største når det gjelder datamengder og brukere, og stadig flere tjenester blir digitalisert. I løpet av de neste 6-7 årene skal Skatteetaten modernisere IT-løsninger og utstyr for 2 milliarder kroner for å kunne tilby helt nye og tidsriktige online tjenester til publikum og ansatte.

– Vi er i front med utviklingen av framtidens tekniske løsninger innen det offentlige. Vi jobber med flere store moderniseringsprosjekter der modernisering av IT-løsninger er sentralt. Blant annet skal vi modernisere Folkeregisteret og forenkle arbeidsgivernes rapportering til det offentlige gjennom elektronisk dialog med arbeidsgivere, sier Holte.

Les mer om IT-miljøet i Skatteetaten.

Kilde: http://universumglobal.com/

Kilde: http://universumglobal.com/