Tag : xml

Forenklet rapportering for boligselskaper og boligsameier

I januar 2015 blir det enklere for 16 000 boligselskap og boligsameier. Da skal all innrapportering av likningsoppgaver for inntektsåret 2014 skje elektronisk via Altinn. Papir og maskinlesbart medium som DVD, CD og diskett er ikke lenger mulig.

Rapportering
Altinn åpner for innrapportering av likningsoppgaver for boligselskap og boligsameier fra 2. januar 2015. Rapporteringsfristen er som tidligere 31. januar 2015.

Har du oppdaterte opplysninger?
For å sende inn korrekte opplysninger innen fristen, er det viktig å ha god dialog med boligsameiet eller boligselskapet du innrapporterer for. Opplysninger om eierandeler og relevante beløp må bli gitt til regnskapsfører i god tid.

Boligselskapfigur

Korriger opplysninger med erstatningsoppgaver
Fra og med inntektsåret 2014 vil det kun være mulig å sende inn erstatningsoppgaver som erstatter tidligere innsendt likningsoppgave i sin helhet. Korrigeringsoppgaver utgår.

Husk riktig rolle
Kontakt Altinn brukerstøtte på telefon 75 00 60 00, eller på support@altinn.no, dersom du har problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

Har systemleverandøren oppdatert sitt IT-system?
Moderniseringen innebærer nye filformater og ny integrasjon med Altinn, og det er viktig at ditt sluttbruker- eller datasystem er tilpasset disse endringene.

Du kan teste formatene i høst
Fra og med 20. oktober 2014 utfører Skatteetaten testing av den nye løsningen. Vi oppfordrer alle som skal innrapportere på XML-fil i 2015 til å sende inn testfiler fra og med 20. oktober 2014. Testperioden varer ut 2014. Følg med på vår testside på skatteetaten.no.

Trenger du mer informasjon?
Les mer om endringene og de nye formatene på skatteetaten.no under Modernisering av grunnlagsdata. Ta gjerne kontakt med MAG-prosjektet (Modernisering av grunnlagsdata) på telefon 800 80 000 (tastevalg 5-3-2) eller e-post grunnlagsdata@skatteetaten.no.