Testing, testing!

Med hele Norges befolkning som målgruppe, trenger vi nettopp deg til å hjelpe oss å teste informasjon. Kan du, eller kjenner du noen vi kan prate med på telefon i løpet av de neste dagene?

I denne runden vil vi teste ny informasjon knyttet til skatteoppgjøret.

Lavterskel, høy viktighet
Du behøver ikke forberede deg. Hele samtalen tar mellom 15 og 30 minutter, og du må ha tilgang til både telefon og mail samtidig. Jeg stiller deg spørsmål basert på tekster du får tilsendt. Tilbakemeldingene du gir vil bidra til at folk bedre forstår informasjon om skatten sin.

jhjh

Telefon og mail er alt du trenger for å hjelpe oss å bli bedre.

Ta kontakt med meg på anna-stina.karlsen@skatteetaten.no eller Twitter: @annastinask
Hvis du samtidig er interessert i å være knyttet til et brukerpanel, som vi jevnlig vil spørre om å teste nytt innhold og tjenester – si i fra!

Hva tenker du om at vi tester viktig informasjon på denne måten?