Ufortjent oppmerksomhet på Facebook

For Skatteetaten har Facebook gått fra veiledningskanal til reklamekanal. Det er bra for alle parter.

Ufortjent oppmerksomhet blir alltid sett litt ned på. Ufortjent oppmerksomhet når du har noe viktig å fortelle mener vi er noe annet. For Skatteetaten gir annonsering på Facebook oss muligheten til å nå målgrupper vi ellers ville ha hatt problemer med å nå. I forbindelse med selvangivelsen har vi testet ut annonsering mot utenlandske arbeidstakere og mot nordmenn i utlandet. I tillegg har vi testet å bruke mer video enn tidligere. Enkle skattetips blir presentert av erfarne ansatte i Skatteetaten.

Av Bente Karmann Tranberg og Morten Sjåfjell

Hva har vi gjort og hvordan er erfaringene så langt?
Hittil i selvangivelsesperioden har Skatteetatens Facebook-side, Skatten min, besvart 1300 spørsmål. Det er 41 prosent mer enn i mars i fjor. I uke 17 gikk Facebookteamet i gang med en ny målrettet kampanje hvor hensikten er å henvende seg til flere språkgrupper. Første målgruppe var de som har oppgitt engelsk som det språk de snakker og er bosatt i Norge.
Til nå er visningene oppe på ca 167 000 for disse innleggene som har potensiale til å nå ut til 600 000 mennesker.
Samtidig får de som har valgt norsk i språkinnstillingen og bor i Spania, USA, Australia og Storbritannia samme budskap. Finn fradrag-filmen (våre reklamefilmer) og budskapet skal få dem til å stoppe opp, slik de ikke glemmer bort selvangivelsen i det store utlandet. For å nå riktig målgruppe og ikke skape for mye støy på siden, kan disse promoteringene bare ses av den enkelte språkgruppen. Her er vi oppe på 41 000 visninger så langt mot 69 000 potensielle brukere (44 000 som er aktiv daglig på Facebook).

Finn og Signe Fradrag

Finn og Signe Fradrag

Tipser om skatt
I forrige uke ble egne skattetips fra etatens ansatte lagt ut på Facebook. Målet med disse videoene er å få folk til å stoppe opp, åpne og sjekke selvangivelsen.
Opp mot 19 000 har sett hvert enkelt tips så langt, og tallet for de som er innom øker jevnt og trutt. I tillegg til å gi brukerne informasjon løfter videoene frem våre meget kompetente og hyggelige ansatte. Det er viktig for oss å vise at Skatteetaten ikke er en ansiktsløs og streng etat – men etat som hjelper deg med viktige offentlige tjenester.

Samtidig med selvangivelseskampanjen har Skatten min en egen spørreundersøkelse. Resultatene skal vi offentliggjøre i et senere innlegg.

Undersøkelse