Vellykket test av ny selvangivelse for næringsdrivende

Det er ett år til selvangivelsen for næringsdrivende skal leveres neste gang. Erfaringene fra prøveprosjektet med ny selvangivelse for næringsdrivende kan tyde på at det kan bli en bedre opplevelse enn tidligere.

I løpet av pilotperioden frem til fristen for innlevering 31. mai, har 265 selskaper levert Næringsrapport skatt (selvangivelsen) i testløsningen. Målet med pilotperioden var å teste løsningen, avdekke eventuelle feil og få erfaring fra kundehenvendelser. Mange innleveringer og god dialog med brukeren underveis har gitt Skatteetaten verdifull informasjon om veien videre.

kjelltech

Regnskap er utfordringen
Fra erfaring vet vi at folk leverer selvangivelsen tett på fristen, så vi tredoblet bemanningen den siste helgen for å unngå kø på telefon. Pilotproduksjonssenteret har hatt en jevn strøm av henvendelser, men det har vært få spørsmål om selve løsningen. Primært har henvendelsene dreid seg om regnskapsføring og forståelsen av regnskap og skatt. Under normale omstendigheter pleier ikke Skatteetaten å hjelpe folk med regnskapsføringen, men i pilotperioden har saksbehandlerne strukket seg litt lenger.

Hjelpetekster benyttet over 10 000 ganger
For å sikre kvaliteten på rapportene, og for å få flest mulig innleveringer tok pilotproduksjonssenteret underveis kontakt med de som hadde påbegynt leveringen for å høre om de behøvde hjelp. Et av hjelpemidlene som har vist seg å være hyppigst benyttet er de 363 hjelpetekstene i løsningen. Hjelpetekstene har blitt vist over 10 000 ganger..

To måter å levere selvangivelsen på
Prosjektet arbeider videre med å tilby en ny selvangivelsesløsning i to kanaler. For de som har et regnskapssystem/årsoppgjørssystem, vil det tilbys integrasjon med det nye systemet slik at det er mulig å forholde seg til sitt fagsystem uten å gå via Altinn og Skatteetaten for innsendelse av selvangivelsen. Den andre kanalen som tilbys er en web-løsning der det kan innrapporteres manuelt. I løpet av juni vil prosjektet ha et nytt samarbeidsmøte med systemleverandørene for å sikre en best mulig integrasjon av systemene i løsningen.