Vil forenkle regnskapsprosessen

Som et ledd i et av etatens viktigste satsingsområder, forenkling for næringslivet, arbeider Skatteetaten denne høsten med en ny elektronisk standard for regnskapsinformasjon.

Av Live Slettebø og Nonna Risnes

– Hensikten er forenkling for både den som leverer regnskapet og den som mottar, i tillegg vil en ny standard lette informasjonsutvekslingen mellom forskjellige regnskapssystemer, forteller Åge Andresen. Han leder forprosjektgruppa som arbeider med den nye standarden, som skal være klar i løpet av 2015.

I dag finnes det ingen standard for hvordan man leverer regnskap. Ofte er regnskap som sendes inn mangelfulle og det brukes mye tid på å få inn den manglende informasjonen. Det er også flere som velger å sende inn på papir. Dette fører til unødvendig merarbeid for både Skatteetaten og næringslivet.

Den elektroniske standarden det nå jobbes med er basert på anbefalinger fra OECD som heter Standard Audit File Tax (SAF-T).

Ønske om ny felles standard
– Vi har fått flere henvendelser fra næringslivet som ønsker seg en felles standard. Det ferdige produktet vil være en felles løsning som er utarbeidet av regnskapsbransjen, programvarebransjen og Skatteetaten. Det er viktig at vi er lydhøre for hva de savner i dag og hvor utfordringene ligger for dem, legger Andresen til.

Han forteller at prosjektet tidligere i høst inviterte representanter fra Regnskap Norge (tidligere NARF), Revisorforeningen, IKT-Norge, i tillegg til flere fagavdelinger i Skatteetaten for å utveksle erfaringer, hva som forventes av Skatteetaten og programvare som skal støtte den nye standarden.

Workshop: Hans Christian Ellefsen fra Regnskap Norge ser frem til forenkling.

Workshop: Hans Christian Ellefsen fra Regnskap Norge ser frem til forenkling.

Ved utvikling og innføring av en elektronisk standard for regnskapsinformasjon vil godt samarbeid med leverandører av programvare, revisorer, regnskapsførere og interesseorganisasjoner være helt avgjørende. Derfor bestemte prosjektgruppen at infomøte med workshop for de eksterne ville være en riktig start.

Veien fremover
Det er allerede gjennomført en omfattende utredning om konsekvenser av en SAF-T innføring i Norge. Rapporten ble oversendt til Finansdepartementet i juni 2014 etter intern høring i Skattedirektoratet med en anbefaling å innføre standarden i Norge. Før utgangen av året 2015 skal det utarbeides et dokumentert forslag til standard, en kravspesifikasjon til leverandører av regnskapssystemer og en plan for innføring for SAF-T i Norge.